Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, I osa

€ 14.90

Ilmunud 2014; formaat 170 × 250 mm, 224 lk, pehme köide, värviline

Silmaringi avardavad ühiskonnaõpetuse õpikud vastavad kahele kohustuslikule gümnaasiumi ainekursusele. Õpiku esimene osa jaguneb kaheks üldpeatükiks, milleks on „Ühiskond ja selle areng“ ja „Demokraatliku ühiskonna valitsemine ja kodanikuosalus“. Sidusalt ja praktiliste näidetega varustatult tulevad vaatluse alla teemad nagu demokraatia toimimine, kodanikuühiskonna võimalikkus, kaasaegne parteisüsteem jpm.

Õpiku koostamisel peamiseks eesmärgiks on seatud kriitilise mõtteviisi arendamine õppijas ja huvi tekitamine demokraatlikes protsessides osalemise suhtes.

 

AUTORITEST

Tõnis Saarts on Tallinna ülikooli üldpolitoloogia lektor ning riigi- ja poliitikateaduste doktorant alates 2006. aastast. Tal on bakalaureusekraad sotsioloogias ning magistrikraad politoloogias Tallinna ülikoolist. Tema teadustöö on seni seondunud parteide ja parteisüsteemidega võrdleva poliitilise analüüsiga.

Liana Roosmaa on Tallinna ülikooli üldpolitoloogia lektor ning riigi- ja poliitikateaduste doktorant. Tal on bakalaureusekraad riigiteadustes ja magistrikraad politoloogias Tallinna ülikoolist. Lisaks akadeemilisele tööle on tal ka kogemus ajaloo ning ühiskonnaõpetuse õpetajate täiendkoolituse alal Euroopa Liidu valdkonnas.