Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, II osa

€ 14.90

Ilmunud 2014, formaat 170×250 mm, 232 lk, pehme köide, värviline

Gümnaasiumiastmele mõeldud ühiskonnaõpetuse õpiku kaks osa vastavad kahele kohustuslikule ainekursusele. Ka sisuliselt ülesehituselt järgib õpik ainekava teemajaotust ning mahtu. Selliselt jaguneb õpiku teine osa kaheks üldpeatükiks, milleks on „Ühiskonna majandamine“ ja „Maailma areng ja maailmapoliitika“.

Sidusalt ja praktiliste näidetega varustatult tulevad käsitluse alla teemad nagu majanduse tsüklilisus, tööturu toimimine, ülemaailmastumine, rahvusvahelise konflikti olemus, rahvusvaheline õigus jpm. Õpiku koostamise peamiseks eesmärgiks on seatud kriitilise mõtteviisi arendamine õppijas ja huvi tekitamine demokraatlikes protsessides osalemise suhtes.

 

AUTORITEST

Maris Lauri on majandusekspert, konsultant ja koolitaja, kes on töötanud lgi 20 aastat majandusanalüütiku ja -prognoosikana mitmes pangas. Ta on tegutsenud õppejõuna ning viimastel aastatel pidanud mitmeid teoreetilisi ja praktilisi majandusküsimusi käsitlevaid loenguid ning koolitusi ettevõtetes ning  asutustes. Lisaks sellele peab autor majandusteemalist blogi.

Heiko Pääbo on Tartu ülikooli riigiteaduste instituudi lektor ja Balti õpingute keskuse juhataja, kes on õppinud Tartu ülikoolis. Peterburi Riikliku ülikooli rahvusvaheliste suhete instituudis, Potsdami ülikoolis ja Delaware´i ülikoolis. Tema uurimisfookuseks on mälupoliitika ja rahvusvahelised suhted.

René Värk on Tartu ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse dotsent ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent. Ta on õppinud Õigusinstituudis, Stockholmi ülikoolis ja Tartu ülikoolis. Ta õpetab erinevaid rahvusvahelise õigusega seotud õppeaineid, spetsialiseerudes rohkem relvastatud jõu kasutamisele õiguslikele küsimustele ja tagajärgedele.