Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (e-õpik)

€ 5.90

Maris Lauri, Heiko Pääbo, René Värk, Tõnis Saarts, Liana Roosmaa

Õppematerjal asub aadressil  www.eõpik.ee 

 

 

Valminud 2015

Mauruse ühiskonnaõpetuse e-õpik katab terve gümnaasiumi kohustusliku õppekava. 

Mauruse ühiskonnaõpetuse e-õpik põhineb samade kursuste paberõpikutel kuid on viimastest tunduvalt rikkalikum. Õppetekstile on lisatud hulgaliselt erinevaid teemakohaseid videoid ja muud põnevat materjali. Õppetekstide autorid on oma ala eksperdid: I ja II osa autoriteks on Tõnis Saarts ja Liana Roosmaa; III ja IV osa autoriteks Maris Lauri, Heiko Pääbo ja René Värk.

Koostades ühiskonnaõpetuse e-õpikut oli meie sooviks täiendada teoreetilist õppeteksti tähenduslike ja päevakohaste näidetega (uudisklipid, meediatekstid). Illustreerivad materjalid, kaardid ja skeemid on kõik selleks, et tekitada soovi teemat ise edasi uurida.

E-õpikus leiduvad internetiallikad valisime põhimõttel, et need toetaksid õppimist ja õpetamist. Ühiskonnaõpetuse e-õpik on suunatud nii õpilasele kui ka õpetajale – see sobib iseseisvaks või juhendatud õppetööks ja tunni läbiviimiseks (esitlusfunktsioon).