Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee.

Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile

Maarja Tinn, Ulla Herkel

Pehme köide, värviline, 188 x 235, ilmub 2021

  • Diferentseeritud ülesanded, mille sisu ja raskusaste toetavad individuaalset lähenemist ning suurendavad õpimotivatsiooni.
  • Põhipeatükke toetavad lisapeatükid (nt „Õiguskord” ja lisapeatükk „Noored ja õigus”; „Ministeeriumid”, ”Suhtlus riigiametitega”).
  • Temaatilised viited põhiseaduse tekstile – hea võimalus teha tööd riigiloome aluspõhimõtetest lähtuvalt.
  • Läbivad liinid: märka demokraatiat, ennusta!
  • Rohkelt elulisi näiteid ja juhtnööre eluliste küsimuste lahendamisel.