Ühiskonnaõpetuse töövihik 6. klassile

€ 4.90

Ilmunud 2014, muudetud ja täiendatud trükk 2017; formaat A4, 88 lk, pehme köide, kahevärviline

6. klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste õppeainetega nagu ajaloo ja geograafiaga. Kui 6. klassi ühiskonnaõpetuse õpikus käsitletakse kõige üldisemalt ühiskonna toimimist, siis töövihikus kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid konkreetsete ülesannete kaudu. Näiteks on töövihiku ülesannetes näidatud, kuidas põimuvad omavahel Eesti ühiskonna ajalooline kujunemine ja tänapäevane Eesti. Kõik ajaloos olnu ja toimunu mõjutab meie nüüdisühiskonda ning ajaloo tundmine aitab paremini mõista praegust olukorda.

 6. klassi õpilase jaoks on aga kõige tähtsamad tema perekond, kool ja kodukoht. Nende tundmisest tulebki alustada, et kujuneda ettevõtlikuks, ennast teostavaks ja kaasinimestega arvestavaks ühiskonnaliikmeks.

 

AUTORITEST

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna ülikooli Ajaloo Instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala. Alates 2002. aastast töötab oma erialal, hetkel Tallinna Reaalkoolis. Samuti on tal ligi 10-aastane töökogemus põhikooli tasemetööde, lõpueksamite ja riigieksamite hindajana. Lisaks on Madis 2013. aastast Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees.

Mirjam Puumeister on lõpetanud Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas semiootika ja kultuuriteooria magistriõppe. Oma õpingutes keskendus ta tõlke kui kultuurinähtuse analüüsimisele. Alates 2013. aastast töötab ta kirjastuses Maurus sotsiaalainete valdkonna toimetajana ning täiendab end eelkõige e-õppematerjalide koostamise valdkonnas.