Valmistu eesti keele riigieksamiks 2021

Klamberköide, mustvalge, A4, 87 lk, 2020

 

Harjutuskogumik „Valmistu eesti keele riigieksamiks“ sobib nii koolitundidesse kui ka iseseisvaks harjutamiseks. Selles on ortograafiat kordavad harjutused, levinumaid stiilivigu käsitlevad harjutused ja kirjutamisülesanded ning valik kolme viimase aasta eksamivariantidest ja riigieksami hindamisjuhendid. Ortograafia osas on enne iga uut teemat lühike ülevaade peamistest keelereeglitest ja kogumiku lõpust leiab ülesannete vastused.

Kogumiku harjutusvara on seotud Mauruse e-õpikuga „Praktiline eesti keel“ – samad ülesanded leiab ka Mauruse e-õpikust. E-õpikus on õigekirjaharjutusi võimalik lahendada interaktiivsete testidena.

 

  • Kordamiseks enne riigieksamit.
  • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

 

 

AUTORIST

Maarja Valk on Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta on töötanud keeletoimetajana ja koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning töötab hetkel Tartu Kutsehariduskeskuses eesti keele õpetajana. Maarja on Eesti keeletoimetajate liidu liige.