Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks tellimiskeskkonda: tellimine.kirjastusmaurus.ee.

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2020

 

Õppevahend on mõeldud 12. klassi lõpetajale, kes sooritab 2020. a kevadel matemaatika riigieksami. Umbes 100-leheküljeline süstematiseeritud harjutustekogu eksamieelseks kordamiseks on suurepäraseks alternatiiviks teistele lõpueksamibrošüüridele.

Selles raamatus ei ole nn raskeid ülesandeid, mida võib leida igast ülesannetekogust. Autor seadis eesmärgiks panna raamatusse ülesanded, mis on esmapilgul lihtsad, kuid võivad eksamil tõsist peavalu valmistada. Keerulist ülesannet ei saa lahendada, kui eksitakse juba kõige lihtsamate teisenduste juures. Seetõttu pööratakse raamatus põhitähelepanu just detailidele.

Raamatu kasutajal on võimalus lahendada autori kodulehel teste ja vaadata õppevideoid.

  • Kõik vajalikud valemid on koondatud esi- ja tagakaane sisekülgedele.
  • Raamatus on juttu eksami korrast ja sellest, kuidas eksamitööd vormistada. Üle 20 ülesande on näidiseks vormistatud käsikirjaliselt.
  • Eraldi peatükina on lisatud riigieksami ülesanded aastatest 2015‒2019 koos vastustega.
  • Harjutusülesandeid on nii laia kui ka kitsa matemaatika õppijatele.
  • 95% ülesannetest on vastuste või näpunäidetega.
  • Raamatus on ülesandeid ka kalkulaatori kasutamise harjutamiseks.
  • Ülesanded on rühmitatud teemade järgi. Nt „Arvuhulgad ja avaldised“, „Protsendid“, „Tekstülesanded“ jne.

 

 

AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Allar on pikaajalise kogemusega hinnatud õppematerjalide autor ning tema tegemistest saab täpsemalt infot aadressilt www.allarveelmaa.ee