Valminud on videojuhendid e-õpikule “Praktiline eesti keel”!

“Praktiline eesti keel” on Mauruse e-õppekkeskond, kuhu koondub kolme gümnaasiumi eesti keele kursuse materjal! Hetkel on kättesaadav I kursus ja ootame väga õpetajaid keskkonda kasutama, uurima ja tagasisidestama.

E-õpiku kasutuselevõtu lihtsustamiseks oleme loonud kahest videost koosneva juhendi. Esimeses videos teeme samm-sammult läbi kasutajaks registreerumise ja sisse logimise ning tutvume õpiku üldise struktuuriga. Teises videos vaatame õpiku postitustesse sisse ja katsetame keskkonna interaktiivseid võimalusi. Nõu annab kirjastuse Maurus digitoimetaja Marili Pärtel, kelle poole võib tehniliste murede või tagasisidega alati pöörduda. 

Rõõmsat katsetamist!