Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele

Suure osa infost saame auditiivselt ja seetõttu on oluline suunata õpilased ka matemaatikatunnis teadlikult kuulama. Kogumikus pakume õpetajale mõtteid, kuidas matemaatikatunde huvitavamaks muuta. Kokku on 20 kuulamisülesannet, mis motiveerivad õpilasi vahelduslikult õppima ja aitavad matemaatikaoskusi ka kuulamise põhjal rakendada.

Iga kuulamisülesanne sisaldab õpetajamaterjali, kus on kirjas vajalik info koos soovitustega kuulamiseelseks, -aegseks ja -järgseks tegevuseks, täidetud tööleht, kuulamistekst ja helind. Tekstid on lugenud näitlejad Ursula Ratasepp ja Sergo Vares. Komplekti kuulub töölehtede raamat ja ligipääs ülesannete veebikeskkonnale, kus on olemas ka juhendmaterjal õpetajale. 

Allpool saab pabermaterjali lehitseda.


Matemaatika kuulamisülesanded esimesele kooliastmele. Töölehtede raamat


Autoritest

Sirje Piht on Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud, mitme metoodilise õppematerjali, sh õppemängude ja õpikute autor ning SA Innove matemaatika e-hindamise peaspetsialist.

Monika Peterson on lõpetanud Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži klassiõpetaja eriala ja töötab Haapsalu Linna Algkoolis klassiõpetajana.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehel: kirjastusmaurus.ee/oppematerjalid/matemaatika-kuulamisulesanded-esimesele-kooliastmele/

Soovi korral on võimalus juurde osta kuulamisülesannete kogumiku CD plaat.