Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Anorgaanilised ained. Õpik

€ 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 176 lk, 2014, juurdetrükk 2015, 2019


Õpiku esimene osa käsitleb metallide ja nende ühendite üldisi omadusi, toetudes metalliliste elementide aatomiehitusele ning metallide asukohale pingereas. Ühtlasi tutvustab peatükk metallide rakendusvõimalusi praktikas. Õpiku teine osa annab ülevaate mittemetallide ja nende ühendite tähtsamatest omadustest, lähtudes elementide asukohast perioodilisustabelis.

Ainekava võimaldab käsitleda vabal valikul mõne mittemetalli ja tema ühendite omadusi ning seostada seda looduses või tööstuses kulgevate protsessidega. Nii on ka selle õpiku abil võimalik valida sellist käsitlust erinevate mittemetallide puhul.


  • Metallide, mittemetallide ning nende ühendite põhiomadused.
  • Seosed igapäevaelu ja tehnoloogiaga. 
  • Ohtralt näiteid ja huvitavaid seoseid.
  • Välditud on faktide ülekuhjamist.
  • Ülesanded, lisalugemine, katsed.
  • Keemiliste elementide perioodilisuse tabel, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida, hüdroksiidide ja soolade lahustuvus vees. 

 

 

AUTORIST

Lembi Tamm on viimaste aastakümnete üks olulisemaid koolikeemia arendajaid Eestis, kes on kirjutanud ligi 30 keemia õpikut ja töövihikut. Ta on Tartu ülikooli emeriitdotsent ning tegelenud nii riigieksamite kui ka TÜ sisseastumiseksamite koostamisega. Mauruses on ilmunud tema keemia gümnaasiumiõpikud “Keemia alused” ja “Anorgaanilised ained”.