Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

I osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub septembriks 2024
II osa: pehme köide, värviline, A4, ilmub detsembriks 2024

  • Suurte kogemustega eripedagoogid on kohandanud 4. klassi eesti keele õpiku sobivaks õpiraskustega lastele.
  • Õpik on abiks ka vene koolidele eestikeelsele õppele üleminekul.
  • Lustakad ja harivad tekstid, lihtsalt ja selgelt esitatud teooria.
  • Abiküsimused iga tekstilõigu sisu mõistmiseks.
  • Jõukohased harjutused ja ülesanded.
  • Lõiming loodusõpetuse töökavaga õpetab hoidma nii ennast kui ka ümbritsevat keskkonda.