Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (e-õpik)

€ 6.90

1-aastane kasutusõigus

Maris Lauri, Heiko Pääbo, René Värk, Tõnis Saarts, Liana Roosmaa

Õppematerjali juurde pääseb aadressilt www.eõpik.ee/uhiskonnaopetus-gumnaasiumile (kasutamiseks vajalik registreerumine).

E-õpiku õppeteksti autoriteks on Maris Lauri, Heiko Pääbo, René Värk, Tõnis Saarts ja Liana Roosmaa. Õpikuid on retsenseerinud ja toimetanud oma ala eksperdid: Raul Toomla, Viivi Rohtla, Made Torokoff-Engelbrecht, Mare Oja, Mirjam Puumeister ja Tarvo Siilaberg.


Mauruse ühiskonnaõpetuse õpikud järgivad põhimõtet, et liikuda tuleb üldisemate teadmiste ja käsitluste pinnalt konkreetsemate näideteni ning siduda õppetekst igapäevaeluga. Sama põhimõtet järgib ka meie e-keskkond, mis põhineb samade kursuste paberõpikutel. Materjal asub aadressil eõpik.ee/uhiskonnaopetus ning on kättesaadav igal pool ja kõigis seadmetes. Vajalik on vaid internetiühenduse ja -lehitseja olemasolu.


 • Praktilised näited.
 • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
 • Arendab kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet.
 • Äratab huvi osaleda demokraatlikes protsessides.
 • Lisaks õppetekstile sisaldab lisamaterjale:
  • teemakohased videod,
  • uudisklipid,
  • meediatekstid.


AUTORITEST

Tõnis Saarts on Tallinna ülikooli üldpolitoloogia lektor ning riigi- ja poliitikateaduste doktorant. Tema teadustöö on seondunud enim parteisid ja parteisüsteeme võrdleva poliitilise analüüsiga.

Liana Roosmaa on Tallinna ülikooli üldpolitoloogia lektor ning riigi- ja poliitikateaduste doktorant.
Lisaks akadeemilisele tööle on tal kogemus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate täiendkoolituse alal Euroopa Liidu valdkonnas.

Maris Lauri on majandusanalüütik ja poliitik, olnud ka rahandusminister. Maris on tegutsenud õppejõuna ning pidanud teoreetilisi ja praktilisi majandusküsimusi käsitlevaid loenguid ning koolitusi asutustes ja ettevõtetes.

Heiko Pääbo on Tartu ülikooli riigiteaduste instituudi lektor ja Balti õpingute keskuse juhataja. Tema uurimisfookuseks on mälupoliitika ja rahvusvahelised suhted.

René Värk on Tartu ülikooli õigusteaduskonna rahvusvahelise õiguse dotsent ning kaitseväe ühendatud õppeasutuste riigi- ja rahvusvahelise õiguse dotsent. René õpetab erinevaid rahvusvahelise õigusega seotud õppeaineid.