Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Valmistu põhikooli eesti keele lõpueksamiks 2022

Maarja Valk

Ilmub jaanuaris 2022, hind 6.90 €

Koolidel võimalik tellimiskeskkonnast ette tellida.

Klamberköide, mustvalge, A4, ilmub jaanuaris 2022

  • Ülesanded on esitatud teemade kaupa koos peamiste keelereeglitega.
  • Koondab nii ortograafiaharjutusi kui ka lugemisülesandeid.
  • Lugemisülesannetes on esindatud eri tüüpi tekstiliigid (tarbetekstid, ajakirjandus- ja ilukirjandustekstid).
  • Sobib ka iseõppijale, sisaldab ülesannete vastuseid.
  • Kogumiku abil saab valmistuda nii lõpu- kui ka gümnaasiumi sisseastumiseksamiks.