Üldõpetust toetav Jutulinna aabitsakomplekt 1. klassile

Head õpetajad!

Kas olete mõelnud praktiseerida üldõpetust, kuid mõte on jäänud teostamata, sest sobivaid materjale pole? Või on koolil olnud plaan minna üle üldõpetusele, kuid selleks peaksid õpetajad lisakoormusena ise materjalid looma? 

Meil on teile häid uudiseid!

 

Kirjastuse Maurus esimese kooliastme materjalid saavad järgmisel õppeaastal täiendust!

2021. aasta sügiseks valmib värske üldõpetust toetav Jutulinna aabitsakomplekt 1. klassile, mille esimene osa – aabits – ilmub juba käesoleva aasta augustis. 

Jutulinna 2. ja 3. klassi õppekomplektid (neid õppekomplekte toetavate keskkondadega saab tutvuda aadressil eõpik.ee/jutulinn) on juba saanud palju positiivset tagasisidet tänu lihtsale ülesehitusele, põnevatele tekstidele ning kaasaegsusele. Nüüd astume sammu edasi ning seome esimese kooliastme materjalid tervikuks. Jutulinna komplekt on praegu käibel olevatest 1. klassi materjalidest ainus täielikku üldõpetust toetav komplekt.

Kui teie kool soovib üle minna üldõpetusele või mõni õpetaja tahab praktiseerida tugevalt lõimitud ja terviklikku õpet, siis kutsume teid osalema aabitsakomplekti pilootprojektis, mis sai alguse juba 2020. aasta varakevadel. See on hea võimalus katsetada uut õppevara tavapärasest tunduvalt soodsama hinnaga ning proovida, kuidas töötada üldõpetust andes valmismaterjaliga.

Pilootaastal saavad projektis osalejad katsetada ainult aabitsakomplekti, loodusõpetus ja matemaatika tulevad juurde 2021. aasta sügiseks, kui materjal ilmub terviklikuna.

 

Uus aabitsakomplekt saab olema uuenduslik ja ainulaadne, kuna toetab täielikku üldõpetust.

Tegemist on lapse arengut arvestava materjaliga ning põhirõhk on erinevate raskusastmetega tekstidel, mille metoodika on põhjalikult kontrollitud. Lisaks lihtsatele tekstidele, kergesti jälgitavale kujundusele ning haaravusele on lapsel võimalik õppida ka liiklusteooriat, mida seni on õpitud eraldi liiklusaabitsa abil. Maanteeametiga koostöös lisatakse liiklusülesanded aabitsasse nii, et iga õppenädala 7. eesti keele tund on liiklusteemaline ning see katab kogu liiklusaabitsa teemad.

Jutulinna idee autor on lastekirjanik ja Mauruse endine algklasside toimetaja Kätlin Vainola ning 2. ja 3. klassi komplektid on mõne aastaga koolides väga hästi vastu võetud. Tegemist on meie tugevaimate materjalidega kogu õppekirjanduses. Uue aabitsa metoodilise poole eest vastutab autor Õnne Ints, Tartu luterliku Peetri kooli klassiõpetaja, kes on töötanud enam kui 20 aastat õpetajana, millest suure osa on praktiseerinud üldõpetust.

 

Pilootkomplektis sisaldub:

  • aabits;
  • aabitsa töövihik;
  • lugemik;
  • lugemiku töövihik;
  • kirjatehnika vihik;
  • HEV-materjalid (digitaalsed);
  • toetav veebikeskkond (töökava, lisamaterjalid).

Komplektide hulk ei ole piiratud. Võite aabitsaid osta nii tervele klassile kui ka ainult õpetajale tutvumiseks ja katsetamiseks. 

Igal piloteerijal on võimalus osaleda augustis toimuval koolitusel, kus materjalide autorid annavad näpunäiteid, kuidas õppekomplekti tundides efektiivselt ja eesmärgipäraselt rakendada. Täpsem info koolituse kohta edastatakse igale pilootprojektis osalevale õpetajale isiklikult. 

 

Kui soovite pilootprojektiga liituda või küsida lisainfot, kirjutage
britta@kirjastusmaurus.ee

Üldõpetamiseni sügisel!