Täiendatud trükk 2014/2015; A4-formaat, 111 lk, pehme köide, kahevärviline

Teemad: Talv. Eestimaa ja sõbrad. Kaupluses. Kevad.Töö, puhkus ja suvi.

Töövihiku ülesehitus on seotud õpiku omaga nii sisus kui mahus, pakkudes järgimisvõimalust õpikulehekülgedele vastavatel lehekülgedel.Mitmetüübilised harjutused ja ülesanded ning käelise tegevuse leheküljed töövihiku lõpus kinnistavad õpitut ning võimaldavad lõimimida eesti keele ja kirjanduse inimeseõpetuse, matemaatika jt. ainete ning läbivate teemadega.

Lisa: Töövihiku lisa (10 lk) kogumik ISESEISEV TÖÖ, koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.