2023/2024. ÕPPEAASTA ÕPPEMATERJALIDE KATALOOG

Head õpetajad, raamatukoguhoidjad ja koolijuhid!

Mauruse õppematerjale tutvustav kataloog on taas ilmunud ja sisaldab kõige värskemaid uudiseid nii Mauruselt kui ka TaskuTargalt. Lisaks täienevale pabermaterjalide valikule rõõmustame selle üle, et TaskuTark keskkonda on digiteeritud juba sadakond Mauruse õpikut ja tööraamatut!

Kataloog annab hea ülevaate ka meie digiõpikutest ja -tööraamatutest ning nende juurde loodud lisamaterjalidest.

Haridusportaalist TaskuTark leiate lisaks Mauruse digiõpikutele veel mitmekülgset sisu:

  • Tasuta hariduslikud testid ja artiklid on kättesaadavad kõigile ja igal ajal.
  • E-raamatute laenutus koostöös Eesti Digiraamatute Keskusega sisaldab üle 4000 erineva teose, sh soovituslikku kirjandust.  
  • Õpiampsud on abiks iseõppijale ja kõigile, kes soovivad oma teadmisi täiendada.
  • ÕPI õppeplatvorm muudab õppimise ja õpetamise koos Mauruse digimaterjalidega mugavamaks kui kunagi varem.

Kogu uue ja põneva infoga saate lähemalt tutvuda juba kataloogis.

Kataloogis olevad paber- ja digiõppematerjalide soodushinnad kehtisid haridusasutustele, kes esitasid tellimuse tellimiskeskkonnas 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2022. Tavahindadega saab materjale tellida aastaringselt.

Sisukat uudistamist soovides
Teie kirjastus Maurus

AVA 2023/2024 KATALOOG (PDF, 16 MB)


 

Kataloogis olevad lingid on mugavuse huvides siin valdkondade kaupa välja toodud, kuid neile saab klõpsata ka kataloogi veebifailis.
Lingilt leiate olemasolevate pabermaterjalide näidislehed ja lühikirjeldused.

Tähisega UUS! või Новый! on märgistatud nii käesoleval (2022/2023) õppeaastal kasutatavad uued õppematerjalid kui ka 2023/2024. õppeaastal ilmuvad materjalid, mida on haridusasutustel võimalik ette tellida.

I kooliaste

1. klass

kirjastusmaurus.ee/lotte-1
Lotte õppekomplekt 1. klassile

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-1
Jutulinna õppekomplekt 1. klassile
UUS! Jutulinna aabitsa lisatöövihik 1. klassile. Õpime lugema ja kirjutama (HEV-töölehed)
UUS! Jutulinna aabitsa lisatöövihik muukeelsele lapsele 1. klassile
UUS! Jutulinna lugemiku lisatöövihik muukeelsele lapsele 1. klassile

2. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-2
Jutulinna õppekomplekt 2. klassile

3. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-3
Jutulinna õppekomplekt 3. klassile

Keelekümblus

kirjastusmaurus.ee/tere-sari
“Tere, … !” sari I kooliastmele

Muusikaõpetus

kirjastusmaurus.ee/muusika
Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile

Lisamaterjalid

kirjastusmaurus.ee/usundid
Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-1-3
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele

Eesti keel ja kirjandus

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel
Eesti keel 4. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 7. klassile (I ja II osa)
UUS! Eesti keele tööraamatud 8. klassile (I ja II osa)
UUS! Eesti keele tööraamatud 9. klassile (I ja II osa)
UUS! Valmistu põhikooli eesti keele lõpueksamiks 2023

kirjastusmaurus.ee/kirjandus
Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile (I ja II osa)
UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile (I ja II osa)
UUS! Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/naidendid
Mängult ja päriselt. Näidendikogumik 11–16-aastastele

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel-10-12 
Meedia ja mõjutamine
Keel ja ühiskond
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum
Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale
UUS! Valmistu eesti keele riigieksamiks 2023
UUS! Praktiline eesti keel (digiõpik TaskuTargas)

kirjastusmaurus.ee/kirjandus-10-12
Maailmakirjandus 
20. sajandi kirjandus

Uuem kirjandus
Kirjandus ja selle liigid
Maailm veetilgas
Kirjandus ja ühiskond
Draama ja teater
Müüt ja kirjandus
Draamaraamat
Kirjandus ja film (e-õpik)

Eesti keel teise keelena

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel-teise-keelena
Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam
UUS! Grammike grammatikat. Eesti keele harjutusi 0–B1 tasemele
UUS! Harjuta eesti keelt A2–B1. Lugemis-, kuulamis- ja grammatikaülesanded lastele ja täiskasvanutele
UUS! Harjuta eesti keelt C1. 30 kuulamis- ja 30 lugemisülesannet

Sotsiaalained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/ajalugu
Eesti ajalugu 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo (õpik ja töövihik)
Учебник по истории Эстонии для 5 класса. Полет ласточки сквозь века (õpik)

Ajalugu 6. klassile. Kiviajast vanaajani (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Ajalugu 7. klassile. Keskaeg (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Ajalugu 8. klassile. Uusaeg (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)

Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm (I ja II osa)
UUS! Ajaloo töövihik 9. klassile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/uhiskond
Ühiskonnaõpetus 6. klassile (õpik ja töövihik)
UUS! Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile
UUS! Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/inimene
Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa
Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa.
UUS! Teismeeast nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. I osa.
UUS! Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. II osa.

kirjastusmaurus.ee/usundid
Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele
UUS! Kohtumised. Üks maailm, erinevad religioonid. Usundiõpetuse õpik III kooliastmele

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/ajalugu-10-12 
Eesti ajalugu gümnaasiumile (I ja II osa)

Lähiajalugu gümnaasiumile (I, II ja III osa)
Üldajaloo lugemik
UUS! Uurimistöö ajaloos

kirjastusmaurus.ee/uhiskond-10-12
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/perekond-10-12
Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile 

kirjastusmaurus.ee/kunst
Kunstiajalugu gümnaasiumile (I ja II osa)

Matemaatika

II ja III kooliaste 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika
Matemaatika tööraamatud 4. klassile (I, II ja III osa)
Matemaatika tööraamatud 5. klassile (I, II ja III osa)
UUS! Matemaatika tööraamatud 6. klassile (I, II ja III osa)
UUS! Matemaatika tööraamat 7. klassile
UUS! Matemaatika tööraamat 8. klassile

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-tv
Matemaatika töövihik 5. klassile 
Matemaatika töövihik 6. klassile

Matemaatika töövihik 7. klassile
Matemaatika töövihik 8. klassile
Matemaatika töövihik 9. klassile

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
UUS! Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks 2023
Подготовка к экзамену по математике за курс основной школы. Рабочая книга

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-sari
Väike protsendiraamat 
Väike funktsiooniraamat

Väike algebraraamat

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-10-12
Matemaatika tööraamat 10. klassile 
UUS! Matemaatika tööraamat 11. klassile

UUS! Matemaatika tööraamat 12. klassile
Рабочая книга по математике для 10 класса

Новый! Рабочая книга по математике для 11 класса
Новый! Рабочая книга по математике для 12 класса

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
UUS! Valmistu matemaatika riigieksamiks 2023
Подготовка к государственному экзамену по математике. Рабочая книга

Loodusained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/loodus
Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile 
Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)
UUS! Loodusõpetuse tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/bioloogia
Bioloogia tööraamat 7. klassile
UUS! Teadusloome ja rakud. Bioloogia gümnaasiumile (õpik ja töövihik)

UUS! Organismid. Bioloogia gümnaasiumile (õpik ja töövihik)
UUS! Pärilikkus ja evolutsioon. Bioloogia gümnaasiumile (õpik ja töövihik)
UUS! Inimene ja keskkond. Bioloogia gümnaasiumile (õpik ja töövihik)

kirjastusmaurus.ee/geograafia
Geograafia tööraamat 7. klassile
UUS! Geograafia tööraamat 8. klassile 

kirjastusmaurus.ee/keemia
Keemia 8. klassile (õpik ja töövihik)
Keemia 9. klassile (õpik ja töövihik)

Химия для 8. класса (учебник и рабочая тетрадь)
Химия для 9. класса (учебник и рабочая тетрадь)
Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat

kirjastusmaurus.ee/fuusika
Füüsika õpik 8. klassile 
Füüsika õpik 9. klassile
Физика. Учебник для 8 класса

Физика. Учебник для 9 класса
UUS! Füüsika ülesannete kogu 8. ja 9. klassile
Новый! Сборник заданий по физике для 8 и 9 классов

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/keemia-10-12 
Keemia alused (õpik ja töövihik)

Anorgaanilised ained (õpik ja töövihik)
Orgaanilised ained (õpik ja töövihik)
Keemia lühikursus gümnaasiumile
Краткий курс химии для гимназии
Новый! Органические вещества. Учебник для гимназии

kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12
Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika 
Mehaanika
Elektromagnetism (Kalev Tarkpea ja Henn Voolaid)
Elektromagnetism (Riina Murulaid)
Energia
Mikro- ja megamaailma füüsika
Электромагнетизм. Учебник для гимназии
UUS! Füüsika töövihik gümnaasiumile I osa. Kulgliikumise kinemaatika, mehhaanika
UUS! Füüsika töövihik gümnaasiumile. II osa. Elektromagnetism, energia
UUS! Füüsika töövihik gümnaasiumile. III osa. Mikro- ja megamaailma füüsika
Новый! Введение в физику. Кинематика поступательного движения

Venekeelsed õppematerjalid

Kõik venekeelsed õppematerjalid on olemas vastava valdkonna lingil, kuid siin saab vaadata ka kõiki ühel lehel: kirjastusmaurus.ee/vene-keeles