2022/2023. ÕPPEAASTA ÕPPEMATERJALIDE KATALOOG

Head õpetajad, raamatukoguhoidjad ja koolijuhid!

Mauruse õppematerjale tutvustav kataloog on taas uudistest pungil. Selle aasta lõpuks valmib meil kokku üle 20 uue õppematerjali. 2022. aastal hakkab värskete materjalidega täituma ka III kooliaste, millega jõuame oma eesmärgile – katta 2023. aastaks 90% põhikooli õppevarast – jälle sammu lähemale. Rõõmustame selle üle, et alates käesolevast õppeaastast on võimalik paljusid Mauruse õpikuid ja tööraamatuid TaskuTarga ÕPI keskkonnas digiteeritud kujul kasutada. Kogu uue ja põneva infoga saate lähemalt tutvuda juba kataloogis.

Kataloogi soodushinnad kehtisid haridusasutustele, kes esitasid tellimuse tellimiskeskkonnas 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2021. Tavahindadega saab materjale tellida aastaringselt.

Sisukat uudistamist soovides
Teie kirjastus Maurus

AVA 2022/2023 KATALOOG (PDF, 32 MB)


 

Kataloogis olevad lingid on mugavuse huvides siin valdkondade kaupa välja toodud, kuid neile saab klõpsata ka kataloogi failis.
Lingilt leiate olemasolevate pabermaterjalide näidislehed ja lühikirjeldused.

Tähisega UUS! või Новый! on märgistatud 2022/2023. aastal ilmuvad õppematerjalid, mida on haridusasutustel võimalik ette tellida.
Ilma tähiseta õppematerjalid on saadaval või 2021/2022. õppeaastal ilmumas (näiteks eksamikogumikud):

I kooliaste

1. klass

kirjastusmaurus.ee/lotte-1
Lotte õppekomplekt 1. klassile

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-1
Jutulinna õppekomplekt 1. klassile

2. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-2
Jutulinna õppekomplekt 2. klassile

3. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-3
Jutulinna õppekomplekt 3. klassile

Keelekümblus

kirjastusmaurus.ee/tere-sari
“Tere, … !” sari I kooliastmele

Muusikaõpetus

kirjastusmaurus.ee/muusika
Jutulinna muusikaaed. Muusika e-keskkond 1. klassile

Lisamaterjalid

kirjastusmaurus.ee/usundid
Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-1-3
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele

Eesti keel ja kirjandus

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel
Eesti keel 4. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 7. klassile (I ja II osa)
UUS! Eesti keele tööraamatud 8. klassile (I ja II osa)
Valmistu põhikooli eesti keele lõpueksamiks 2022

kirjastusmaurus.ee/kirjandus
Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile (I ja II osa)
UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile
UUS! Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/naidendid
Mängult ja päriselt. Näidendikogumik 11–16-aastastele

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel-10-12 
Praktiline eesti keel (e-õpik)

Meedia ja mõjutamine
Keel ja ühiskond
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum
Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale
Valmistu eesti keele riigieksamiks 2022
Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam

kirjastusmaurus.ee/kirjandus-10-12
Maailmakirjandus 
20. sajandi kirjandus

Uuem kirjandus
Kirjandus ja selle liigid
Maailm veetilgas
Kirjandus ja ühiskond
Draama ja teater
Müüt ja kirjandus
Draamaraamat
Kirjandus ja film (e-õpik)

Sotsiaalained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/ajalugu
Eesti ajalugu 5. klassile. Pääsukese lend läbi ajaloo (õpik ja töövihik)
Учебник по истории Эстонии для 5 класса. Полет ласточки сквозь века (õpik)

Ajalugu 6. klassile. Kiviajast vanaajani (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Ajalugu 7. klassile. Keskaeg (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Ajalugu 8. klassile. Uusaeg (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)

Ajaloo õpik 9. klassile. Seotud, kuid killustatud maailm (I ja II osa)
UUS! Ajaloo töövihik 9. klassile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/ajalooTL
UUS! Ajaloo töölehed. Põhikoolile, gümnaasiumile ja ülesannete jõukohastamist vajavale õpilasele

kirjastusmaurus.ee/uhiskond
Ühiskonnaõpetus 6. klassile (õpik ja töövihik)
UUS! Ühiskonnaõpetuse õpik 9. klassile
UUS! Ühiskonnaõpetuse töövihik 9. klassile

kirjastusmaurus.ee/inimene
Tervisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa
Suhtlemisest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa.
UUS! Teismeeast nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. I osa.
UUS! Tervisevalikutest nii- ja naapidi. Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. II osa.

kirjastusmaurus.ee/usundid
Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele 

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/ajalugu-10-12 
Eesti ajalugu gümnaasiumile (I ja II osa)

Eesti ajalugu gümnaasiumile (e-õpik)
Lähiajalugu gümnaasiumile (I, II ja III osa)
Üldajaloo lugemik
UUS! Uurimistöö ajaloos

kirjastusmaurus.ee/ajalooTL
UUS! Ajaloo töölehed põhikoolile, gümnaasiumile ja ülesannete jõukohastamist vajavale õpilasele

kirjastusmaurus.ee/uhiskond-10-12
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (I ja II osa)
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (e-õpik)

kirjastusmaurus.ee/perekond-10-12
Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile 

kirjastusmaurus.ee/kunst
Kunstiajalugu gümnaasiumile (I ja II osa)

Matemaatika

II ja III kooliaste 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika
Matemaatika tööraamatud 4. klassile (I, II ja III osa)
Matemaatika tööraamatud 5. klassile (I, II ja III osa)
UUS! Matemaatika tööraamatud 6. klassile (I, II ja III osa)
UUS! Matemaatika tööraamat 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-tv
Matemaatika töövihik 5. klassile 
Matemaatika töövihik 6. klassile

Matemaatika töövihik 7. klassile
Matemaatika töövihik 8. klassile
Matemaatika töövihik 9. klassile

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-tv
Matemaatika töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks 2022
Подготовка к экзамену по математике за курс основной школы. Рабочая книга

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-sari
Väike protsendiraamat 
Väike funktsiooniraamat

Väike algebraraamat

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-10-12
Matemaatika tööraamat 10. klassile 
UUS! Matemaatika tööraamat 11. klassile

UUS! Matemaatika tööraamat 12. klassile
Новый! Рабочая книга по математике для 10 класса

Новый! Рабочая книга по математике для 11 класса
Новый! Рабочая книга по математике для 12 класса

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
Valmistu matemaatika riigieksamiks 2022
Подготовка к государственному экзамену по математике. Рабочая книга

Loodusained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/loodus
Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile 
Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)
UUS! Loodusõpetuse tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/bioloogia
Bioloogia tööraamat 7. klassile
UUS! Teadusloome ja rakud. Bioloogia I kursus gümnaasiumile (õpik ja töövihik)

UUS! Organismid. Bioloogia II kursus gümnaasiumile (õpik ja töövihik)
UUS! Pärilikkus. Bioloogia III kursus gümnaasiumile (õpik ja töövihik)
UUS! Evolutsioon ja ökoloogia. Bioloogia IV kursus gümnaasiumile (õpik ja töövihik)

kirjastusmaurus.ee/geograafia
Geograafia tööraamat 7. klassile 

kirjastusmaurus.ee/keemia
Keemia 8. klassile (õpik ja töövihik)
Keemia 9. klassile (õpik ja töövihik)

Химия для 8. класса (учебник и рабочая тетрадь)
Химия для 9. класса (учебник и рабочая тетрадь)
Keemia lühikursus põhikoolile. Tööraamat

kirjastusmaurus.ee/fuusika
Füüsika õpik 8. klassile 
Füüsika õpik 9. klassile
Физика. Учебник для 8 класса

Физика. Учебник для 9 класса
UUS! Füüsika ülesannete kogu 8. ja 9. klassile
Новый! Сборник заданий по физике для 8 и 9 классов

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/keemia-10-12 
Keemia alused (õpik ja töövihik)

Anorgaanilised ained (õpik ja töövihik)
Orgaanilised ained (õpik ja töövihik)
Keemia lühikursus gümnaasiumile
Краткий курс химии для гимназии

kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12
Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika 
Mehaanika
Elektromagnetism (Kalev Tarkpea ja Henn Voolaid)
Elektromagnetism (Riina Murulaid)
Energia
Mikro- ja megamaailma füüsika
Электромагнетизм. Учебник для гимназии

Venekeelsed õppematerjalid

Kõik venekeelsed õppematerjalid on olemas vastava valdkonna lingil, kuid siin saab vaadata ka kõiki ühel lehel: kirjastusmaurus.ee/vene-keeles