2021/2022. ÕPPEAASTA ÕPPEMATERJALIDE KATALOOG

Head õpetajad, raamatukoguhoidjad ja koolijuhid!

Maurusel täitus 2020. aastal juba 10 tegutsemisaastat ning soovime jätkuvalt pakkuda kvaliteetse ja kaasaegse sisuga õppematerjale, mida on nii õpilastel kui õpetajatel rõõm kasutada.

Kataloogi soodushinnad kehtisid haridusasutustele, kes tellisid tellimiskeskkonnas ajavahemikus 1. oktoober – 31. detsember 2020. Tavahindadega tellimusi saab teha aastaringselt.

Head uudistamist soovides
Teie kirjastus Maurus

AVA 2021/2022 KATALOOG


 

Kataloogis olevad lingid on mugavuse huvides ka siin välja toodud:

I kooliaste

1. klass

kirjastusmaurus.ee/lotte-1
Lotte õppekomplekt 1. klassile

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-1
UUS! Jutulinna aabitsakomplekt

2. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-2
Jutulinna õppekomplekt 2. klassile

3. klass

kirjastusmaurus.ee/jutulinn-3
Jutulinna õppekomplekt 3. klassile

Keelekümblus

kirjastusmaurus.ee/tere-sari
“Tere, … !” sari I kooliastmele

Muusikaõpetus

kirjastusmaurus.ee/muusika
UUS! Jutulinna muusikaaed

Lisamaterjalid 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-1-3
Matemaatika kuulamisülesanded I kooliastmele

kirjastusmaurus.ee/usundid
Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele

Eesti keel ja kirjandus

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel
Eesti keel 4. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)
Eesti keele tööraamatud 6. klassile (I ja II osa)
UUS! Eesti keele tööraamatud 7. klassile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/kirjandus
Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile 
UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile

kirjastusmaurus.ee/naidendid
UUS! Mängult ja päriselt. Näidendikogumik 11–16-aastastele

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/eesti-keel-10-12 
Praktiline eesti keel (e-õpik)

Valmistu eesti keele riigieksamiks 2021
Meedia ja mõjutamine
Keel ja ühiskond
Korras keel, sobiv stiil, selge sõnum
Keelemeel. Eesti keele käsiraamat keeleõppijale

kirjastusmaurus.ee/kirjandus-10-12
Maailmakirjandus 
20. sajandi kirjandus

Uuem kirjandus
Kirjandus ja selle liigid
Maailm veetilgas
Kirjandus ja ühiskond
Kirjandus ja film (e-õpik)
Draama ja teater
Müüt ja kirjandus
Draamaraamat

Sotsiaalained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/ajalugu
Pääsukese lend läbi ajaloo. Eesti ajalugu 5. klassile (õpik ja töövihik)
Полет ласточки сквозь века. Учебник по истории Эстонии для 5 класса

Kiviajast vanaajani. Ajalugu 6. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Keskaeg. Ajalugu 7. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)
Uusaeg. Ajalugu 8. klassile (õpikud ja töövihikud, I ja II osa)

UUS! Seotud, kuid killustatum maailm. Ajaloo õpik 9. klassile (I ja II osa)
UUS! Ajaloo töölehed põhikoolile, gümnaasiumile ja ülesannete jõukohastamist vajavale õpilasele

kirjastusmaurus.ee/uhiskond
Ühiskonnaõpetus 6. klassile (õpik ja töövihik)
UUS! Ühiskonnaõpetus 9. klassile

kirjastusmaurus.ee/inimene
UUS! Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele I osa. ”Tervisest nii- ja naapidi” 
UUS! Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele II osa. ”Suhtlemisest nii- ja naapidi”
UUS! Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele I osa

kirjastusmaurus.ee/usundid
UUS! Kohtumised. Väärtused ja valikud. Usundiõpetuse õpik II kooliastmele 

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/ajalugu-10-12 
Eesti ajalugu gümnaasiumile  

Eesti ajalugu gümnaasiumile (e-õpik)
Lähiajalugu gümnaasiumile 
Üldajaloo lugemik
UUS! Ajaloo töölehed põhikoolile, gümnaasiumile ja ülesannete jõukohastamist vajavale õpilasele

kirjastusmaurus.ee/uhiskond-10-12
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile 
Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile (e-õpik)

kirjastusmaurus.ee/perekond-10-12
Perekonnaõpetuse tööraamat gümnaasiumile 

kirjastusmaurus.ee/kunst
Kunstiajalugu gümnaasiumile, I ja II osa 

Matemaatika

II ja III kooliaste 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika
Matemaatika tööraamatud 4. klassile (I, II ja III osa)
UUS! Matemaatika tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-tv
Matemaatika töövihik 5. klassile 
Matemaatika töövihik 6. klassile

Matemaatika töövihik 7. klassile
Matemaatika töövihik 8. klassile
Matemaatika töövihik 9. klassile

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-tv
SOODUS! Matemaatika töövihik. Kordamisülesandeid 6. klassi tasemetööks 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks 2021. Tööraamat 

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-sari
Väike protsendiraamat 
Väike funktsiooniraamat

Väike algebraraamat

Gümnaasium

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-10-12
UUS! Matemaatika tööraamat 10. klassile 
UUS! Matemaatika tööraamat 11. klassile

UUS! Matemaatika tööraamat 12. klassile

Lisamaterjal

kirjastusmaurus.ee/matemaatika-eksam
Valmistu matemaatika riigieksamiks 2021. Tööraamat 

Loodusained

II ja III kooliaste

kirjastusmaurus.ee/loodus
Loodusõpetuse tööraamat 4. klassile 
Loodusõpetuse tööraamatud 5. klassile (I ja II osa)

Loodusõpetuse tööraamat 7. klassile

kirjastusmaurus.ee/bioloogia
UUS! Bioloogia tööraamat 7. klassile 

kirjastusmaurus.ee/geograafia
UUS! Geograafia tööraamat 7. klassile 

kirjastusmaurus.ee/keemia
Keemia 8. klassile (õpik ja töövihik)
Keemia 9. klassile (õpik ja töövihik)

Химия для 8. класса
Химия для 9. класса
Keemia lühikursus põhikoolile

kirjastusmaurus.ee/fuusika
Füüsika õpik 8. klassile 
Füüsika õpik 9. klassile

Новый! Физика для 8. класса
Новый! Физика для 9. класса

Gümnaasium 

kirjastusmaurus.ee/keemia-10-12 
Keemia alused (õpik ja töövihik)

Anorgaanilised ained (õpik ja töövihik)
Orgaanilised ained (õpik ja töövihik)
UUS! Keemia lühikursus gümnaasiumile

kirjastusmaurus.ee/fuusika-10-12
Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika 
Mehaanika
Elektromagnetism (Kalev Tarkpea ja Henn Voolaid)
UUS! Elektromagnetism (Riina Murulaid)
Energia
Mikro- ja megamaailma füüsika

Venekeelsed õppematerjalid

Kõik venekeelsed õppematerjalid on olemas ka vastava valdkonna lingil, kuid siin saab vaadata kõiki ühel lehel: kirjastusmaurus.ee/vene-keeles