Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada tellimiskeskkonda.

Harjuta eesti keelt C1. 30 kuulamis- ja 30 lugemisülesannet

Helis Oidekivi

Ilmub 2023. a suvel.

Klamberköide, mustvalge, A4, ilmub 2023

  • Praktiline lisamaterjal kuulamis- ja lugemistekstide paremaks mõistmiseks.
  • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks enne C1-taseme eksamit või iseseisvaks enesetäiendamiseks.
  • Sisaldab kõigi ülesannete vastuseid.