Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Harjuta eesti keelt teise keelena C1. 30 kuulamis- ja 30 lugemisülesannet

€ 8.90

Klamberköide, mustvalge, A4, 100 lk, 2023, uuendatud trükk 2024

  • Praktiline lisamaterjal kuulamis- ja lugemistekstide paremaks mõistmiseks.
  • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks enne C1-taseme eksamit või iseseisvaks enesetäiendamiseks.
  • Sisaldab kõigi ülesannete vastuseid.

Vaata lisaks kõiki eesti keel teise keelena digimaterjale: taskutark.ee/topic/eesti-keel-teise-keelena


AUTORIST

Helis Oidekivi on õpetaja ja koolitaja, kelle juhendamise järgi õpivad eesti keele ilu ja nüansse nii eesti- kui ka muukeelsed kõnelejad, nii kooliealised kui ka täiskasvanud. Peale selle on Helis keele- ja sisutoimetaja. Õppematerjalide koostamisel tugineb ta nii keeleteaduslikele teadmistele, sätestatud normidele kui ka isiklikele kogemustele.