Toetust saanud projektid

Uudse digitoodete universaalse platvormi väljatöötamine

Ajavahemikus 08.03.2022 – 31.08.2023 teostab Maurus Kirjastus OÜ tootearendusprojekti nr 2014-2020.15.03.22-0557 eesmärgiga töötada välja uudne digitoodete universaalne platvorm ehk arendada TaskuTargast uudne haridusportaal, mis sisaldab lisaks tänasele sisule uudseid interaktiivseid lahendusi, õpitehnikaid ja -meetodeid, mis on välja töötatud tuginedes teadusele, sh mälutreeningu harjutused, õpitu kinnistamistehnikad ja vaimse tervise jälgimine läbi reflektiivsete praktikate.

Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditega toetatakse projekti EAS ettevõtja tootearenduse meetmest 207 787,05 eurose kaasrahastusega.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 31.08.2028.

EAS_SF_RGB_EST-1024x298

 

 

 

Rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.


I kooliastme muusikaveebi prototüübi loomine

Projekti (17.06.2020 – 30.11.2020) eesmärgiks on koostöös EMTAga luua I kooliastmele mõeldud ja digiõppe võimalusi arvestav 15 õppenädala sisu, mille põhjal on võimalik välja arendada uue toote prototüüp.

Projekti rahastab EAS innovatsiooniosaku programmist 6 000 euroga. Prototüübi valmimist toetas Euroopa Liit.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 31.12.2025.

EAS_SF_RGB_EST-1024x298

 

 

 


Maurus Kirjastus konverteerija väljatöötamine

Projekti (01.07.2017 – 13.10.2017) eesmärgiks on välja töötada prototüüp rakendusest, millega on võimalik PDF dokumente konverteerida fikseeritud kujundusreeglitega EPUB 3 formaadis e-raamatuks.

Projekti rahastab EAS arendusosaku programmist 19’600 euroga.