Toetust saanud projektid

Maurus Kirjastus konverteerija väljatöötamine

Projekti (01.07.2017 – 13.10.2017) eesmärgiks on välja töötada prototüüp rakendusest, millega on võimalik PDF dokumente konverteerida fikseeritud kujundusreeglitega EPUB 3 formaadis e-raamatuks.

Projekti rahastab EAS arendusosaku programmist 19’600 euroga.


 

I kooliastme muusikaveebi prototüübi loomine

Projekti (17.06.2020 – 30.11.2020) eesmärgiks on koostöös EMTAga luua I kooliastmele mõeldud ja digiõppe võimalusi arvestav 15 õppenädala sisu, mille põhjal on võimalik välja arendada uue toote prototüüp.

Projekti rahastab EAS innovatsiooniosaku programmist 6 000 euroga. Prototüübi valmimist toetas Euroopa Liit.

Toetuse saaja säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 31.12.2025.

EAS_SF_RGB_EST-1024x298