Tööpakkumised

Õppematerjalide kirjastus Maurus otsib: 

 

PÕHIKOOLI GEOGRAAFIA ÕPPEMATERJALIDE AUTORIT

 

 • kellel on ülevaade III kooliastme geograafia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige kaasaegsemalt, praktilisemalt ja terviklikumalt 8. ja 9. klassi geograafia teemad õppematerjalideks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • III kooliastme geograafia õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile jurgen.hendrik.voitka@kirjastusmaurus.ee

Kandideerimine on avatud sobiva inimese leidmiseni.

 

GÜMNAASIUMI GEOGRAAFIA ÕPPEMATERJALIDE AUTORIT

 

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi geograafia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige paremini ja terviklikumalt gümnaasiumi geograafia teemad õppematerjalideks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi geograafia õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile jurgen.hendrik.voitka@kirjastusmaurus.ee

Kandideerimine on avatud sobiva inimese leidmiseni.

 

GÜMNAASIUMI FÜÜSIKA HARJUTUSMATERJALIDE AUTORIT

 

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi füüsika ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige praktilisemalt ja terviklikumalt gümnaasiumi füüsika teemad töövihikuteks koondada;
 • kes teab, kuidas kõige uuenduslikumalt ja terviklikumalt gümnaasiumi füüsika teemadele vastavaid kontrolltöid luua;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi füüsika õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile jurgen.hendrik.voitka@kirjastusmaurus.ee

Kandideerimine on avatud sobiva inimese leidmiseni.