Tööpakkumised

Õppematerjalide kirjastus Maurus otsib: 

PÕHIKOOLI GEOGRAAFIA ÕPPEMATERJALI AUTORIT

 • kellel on ülevaade III kooliastme geograafia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige kaasaegsemalt, praktilisemalt ja terviklikumalt 9. klassi geograafia teemad õppematerjaliks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parima uue õppematerjali.

Kandidaadilt ootame

 • 9. kl geograafia õppematerjali visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile jurgen.hendrik.voitka@kirjastusmaurus.ee

Kandideerimine on avatud sobiva inimese leidmiseni.

 

GÜMNAASIUMI GEOGRAAFIA ÕPPEMATERJALIDE AUTORIT

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi geograafia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige paremini ja terviklikumalt gümnaasiumi geograafia teemad õppematerjalideks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi geograafia õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile jurgen.hendrik.voitka@kirjastusmaurus.ee

Kandideerimine on avatud sobiva inimese leidmiseni.