Tööpakkumised

Kandideerimine on avatud sobivate inimeste leidmiseni.

Õppematerjalide kirjastus Maurus otsib:

GÜMNAASIUMI GEOGRAAFIA ÕPPEMATERJALIDE AUTORIT

GEOGRAAFIA-gümnaasiumi-kuulutus

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi geograafia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige paremini ja terviklikumalt gümnaasiumi geograafia teemad õppematerjalideks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi geograafia õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile siim.kilki@kirjastusmaurus.ee

 

PÕHIKOOLI FÜÜSIKA HARJUTUSMATERJALIDE AUTORIT/AUTOREID

FÜÜSIKA-põhikooli-kuulutus

 • kellel on ülevaade III kooliastme füüsika ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige praktilisemalt ja terviklikumalt 8. ja 9. klassi füüsika teemad töövihikuteks koondada;
 • kes teab, kuidas kõige uuenduslikumalt ja terviklikumalt 8. ja 9. klassi füüsika teemadele vastavaid kontrolltöid luua;
 • kes teab, kuidas kõige paremini ja terviklikumalt III kooliastme füüsika teemad kordavaks lühikursuseks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • III kooliastme füüsika õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile siim.kilki@kirjastusmaurus.ee

 

GÜMNAASIUMI FÜÜSIKA HARJUTUSMATERJALIDE AUTORIT

FÜÜSIKA-gümnaasiumi-kuulutus

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi füüsika ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige praktilisemalt ja terviklikumalt gümnaasiumi füüsika teemad töövihikuteks koondada;
 • kes teab, kuidas kõige uuenduslikumalt ja terviklikumalt gümnaasiumi füüsika teemadele vastavaid kontrolltöid luua;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi füüsika õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile siim.kilki@kirjastusmaurus.ee

 

GÜMNAASIUMI BIOLOOGIA ÕPPEMATERJALIDE AUTORIT

BIOLOOGIA-gümnaasiumi-kuulutus

 • kellel on ülevaade gümnaasiumi bioloogia ainekava ja riikliku õppekava läbivatest teemadest;
 • kes teab, kuidas kõige praktilisemalt ja terviklikumalt gümnaasiumi bioloogia teemad õppematerjalideks koondada;
 • kes seab eesmärgiks luua metoodiliselt hästi läbi mõeldud ja igati õppeprotsessi toetavad parimad uued õppematerjalid.

Kandidaadilt ootame

 • gümnaasiumi bioloogia õppematerjalide visiooni (1–2 lehekülge A4-formaadis).
  Millise materjali järele on vajadus?
  Mis teeb selle materjali eriliseks?

Teie nägemust ja CV-d ootame e-posti aadressile siim.kilki@kirjastusmaurus.ee