Täiendatud trükk 2015; A4-formaat, 87 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Mina ja Teave. Kultuur minu ümber.Muistendid, legendid, lossid ja kindlused. Jõulukombed meil ja mujal.

Õpiku teemad keskenduvad last ümbritsevale keskkonnale, loodusele, loodushoiule, inimestele, tervisehoiule, tavadele ja sündmustele. Koos õpitakse märkama ja toetama teist inimest, tema vajadusi ja tunnustama tema tugevusi, väiksemaidki saavutusi. Tuuakse esile üldinimlikke – ja kultuurilisi väärtusi.

Õpikus leidub näiteid ja mudeleid kujundavaks hindamiseks, konstruktiivse positiivse tagasiside andmiseks, tunnustamiseks.

Õpikus arutletakse kultuuriga seotud teemadel, teatri tegemisest, multifilmide loomisest, raamatute trükkimisest jne. Tutvumise käigus tegeldakse kõige nimetatuga ka ise ning esitatakse omaloomingut. Õpikus pööratakse jätkuvalt tähelepanu suutlikkusele hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi läbi igakuise kokkuvõtliku alateema MINU ÕPITEE. Õpitakse lahendama iseendaga seonduvaid ning vastama inimsuhetes tekkinud küsimustele.