Inimeseõpetuse tööraamat 2. klassile

€ 8.20

Ilmunud 2016; formaat A4, 96 lk, pehme köide, värviline

Tallinna Lilleküla Gümnaasium oli üks esimestest Tallinna koolidest, mis liitus kiusamisvastase projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Sealt edasi arenes projektiga seotud Lilleküla kooli õpetajate Tiina Stammi ja Evelin Sulaoja koostöö kirjastusega Maurus, et töötada välja inimeseõpetuse õppematerjal. Materjali loomisel võeti toeks ka teine Eesti koolides kasutusel olev kiusamisvastane programm „KiVa“. 

Autorid on materjali luues silmas pidanud seda, et tundides oleks piisavalt erinevaid tegevusi nii õpilaste kui ka õpetaja jaoks. Olulised on lapsekesksus ja aktiivõppemeetodite kasutamine. Inimeseõpetuse tööraamatus on rõhk ühistel tegevustel, hoolival ja kiusamist ennetava õhkkonna loomisel. Kogu materjal on õppeaasta jooksul läbi katsetatud ja tööraamatus käsitletakse teemasid, mida saab otseselt töös klassiga kasutada. 

 

AUTORITEST 

Evelin Sulaoja on Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi klassiõpetaja. Ta on praktiseerinud oma klassis edukalt kaks aastat kiusamisvastast programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ ning jaganud MTÜ Lastekaitse Liidu koolitustel häid praktilisi teadmisi ka teistele õpetajatele. 

Tiina Stamm on kauaaegne algklasside õpetaja ja töötab praegu Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis õppealajuhatajana. 

Kätlin Vainola on lastekirjanik. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis eesti filoloogia eriala, töötanud emakeele ja kirjanduse õpetajana ning õppematerjalide autori ja toimetajana. Kätlin on  Mauruse 2. klassi õppekomplekti tegevuspaiga Jutulinna looja, kõikide materjalide toimetaja ning eesti keele õpikute autor.

Elina Sildre tegutseb vabakutselise illustraatori ja koomiksikunstnikuna. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja mitmetele perioodilistele lasteväljaannetele. Elina illustreerib kõiki Mauruse 2. klassi õppematerjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.