Kirjandus ja selle liigid

€ 15.40

Õppeained: , . Märksõna: .

Ilmunud 2014; formaat 170 x 240 mm, 164 lk, pehme köide, värviline

Õpik gümnaasiumi põhikursusele “Kirjanduse põhiliigid ja žanrid”.

Tänapäeva kirjanduse puhul räägitakse sageli žanride segunemisest või žanripiiride ületamisest. Kuid isegi siis on eelduseks, et on olemas žanrid, mida segada või mille piire rikkuda. Klassikalises kirjanduses aga tähtsustati žanrireegleid väga ja nende järgimist peeti kirjanikule kohustuslikuks. Õpik püüabki tutvustada erinevaid kirjandusžanre ja muid kirjanduse liigitusi, näidata, kuidas žanr mõjutab nii autori loometegevust kui ka seda, milliste ootustega lugeja teosele läheneb. Juttu tuleb vormi ja teema rollist žanri olemuse määrajana, žanride ajaloost ning kirjandusvooludest.

Õpik on mõeldud gümnaasiumikursusele „Kirjanduse põhiliigid ja žanrid“ ning pakub materjali 35 tunniks. Kindlasti aga tasub seda raamatut lehitseda ja meelde tuletada kõigil teistel kirjanduskursustel, sest see on hea ja süsteemne ülevaade kirjandusteooria põhialustest. Õpikust leiab tekstinäiteid nii maailmakirjanduse klassikast kui ka Eestist, nii varasematest sajanditest kui ka nüüdisajast; lisalugemiseks viiteid raamatutele, aga ka internetist leitavatele materjalidele. Iga peatüki lõpus on individuaalseks ja rühmatööks mõeldud küsimused ja ülesanded. 

 

AUTORIST

Märt Väljataga on tuntud kirjanduskriitik, esseist ja tõlkija. Ta on ajakirja Vikerkaar peatoimetaja, Tallinna ülikooli doktorant ning Eesti humanitaarinstituudi lektor.