Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

€ 19.90

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017, juurdetrükk 2020, 2021


Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks.

Õpiku autor Indrek Peil lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid.

Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.


  • Õpilastele jõukohased eri tüüpi ülesanded.
  • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
  • Praktiliste tööde soovitused.
  • Teemade lõpus kokkuvõte ja kontrollküsimused.
  • Indeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus. 

 

 

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õppematerjalide autor. Tema loodud õppematerjalide hulgast leiab erinevaid füüsikanähtusikirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid ja materjale täiendavaid slaidiprogramme. Indrek on osalenud õppekavade arendamises ja ette valmistanud õpilasi olümpiaadidel osalemiseks.