Hea klient! Vahemikus 12.07–08.08 võib arve väljastamine ja kauba tarne puhkuste tõttu tavapärasest kauem aega võtta. Täname mõistva suhtumise eest!

Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika

Indrek Peil, Kalev Tarkpea

LEHITSE E-ÕPIK

 

tulemas kordustrükk, hind 18.50

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Pehme köide, värviline, 160 lk, 2017


Gümnaasiumi uuendatud ainekava esimesele kursusele vastav õpik on jagatud neljaks põhiteemaks: sissejuhatus füüsikasse; füüsika uurimismeetod; füüsika üldmudelid ja printsiibid; kinemaatika.

Füüsika gümnaasiumi esimene kursus on olnud õpetajatele väljakutseks, kuna selle materjal on teistest füüsika kursustest abstraktsem ning pakub vähem võimalusi praktiliste tööde, arvutusülesannete või näitlike katsete tegemiseks.

Õpiku autor Indrek Peil lähtus õpiku koostamisel oma praktilisest kogemusest selle kursuse õpetamisel. Välditud on õpilastele üle jõu käivaid või materjali liiga mahukaks paisutavaid teemasid.

Füüsikat kui teadust sissejuhatavate peatükkide järel alustatakse mehaanikaga.


 

  • Teemat avavad näited loodusest ja igapäevaelust.
  • Eri tüüpi ülesanded.
  • Praktiliste tööde soovitused. 
  • Kokkuvõte ja kontrollküsimused teemade lõpus. 
  • Kasutajaindeks, arvutusülesannete vastused ja valemiteleht õpiku lõpus. 

 

 

AUTORIST

Indrek Peil on Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik ning tunnustatud füüsika õppematerjalide autor. Tema loodud õppematerjalide hulgast leiab erinevaid füüsikanähtusikirjeldavaid videoid, laboratoorsete tööde juhendeid ja materjale täiendavaid slaidiprogramme. Indrek on osalenud õppekavade arendamises ja ette valmistanud õpilasi olümpiaadidel osalemiseks.