Matemaatika töövihik 5. klassile

€ 6.60


Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2018


5. klassi töövihiku ülesandeid ja harjutusi valides on lähtutud sellest, et tegevust jaguks igale õpilasele – nii sellele, kellele matemaatika valmistab raskusi, kui ka sellele, kellel neid probleeme ei esine. Töövihik on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis- ega olümpiaadiülesandeid.

Tekstülesannete koostamisel on lähtutud õpilase east ja paljud ülesanded on seotud tema kodukandiga. Suurt tähelepanu on pööratud praktilistele teemadele, nagu aja ja raha kasutamine, säästlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda jms.


 

  • Lahenduskäigu vormistamine. 
  • Käsikirjalised näidislahendused.
  • Enesekontrollitestid.
  • Ülesannete vastused.Mauruse matemaatika töövihikud 5.–9. klassile vastavad riiklikule õppekavale. Töövihikuid saab kasutada koos kõigi käibel olevate matemaatikaõpikutega. Kõigi töövihikute sisekaanel on valemite raudvara. Töövihikud sisaldavad lihtsaid teemakeskseid harjutusülesandeid; ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varem õpitut ja kompleksülesandeid, kus antud andmete abil tuleb vastata erinevatele küsimustele.


NB! Materjal on ajutiselt ligipääsetav seoses koroonaviiruse levikuga ja selle tõttu valitsuse poolt kehtestatud eriolukorraga, mille alusel lähevad kõik Eesti koolid alates 16. märtsist üle distantsõppele.

Google Chrome brauseris ei toimi täisekraanvaate nupp. Täisekraanvaateks kasutage palun Mozilla Firefox, Microsoft Edge või Internet Explorer brauserit.

Vajaliku lehekülje avamiseks kirjutage sinisele joonele leheküljenumber ning vajutage klaviatuuril Enter nupule.

AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt www.allarveelmaa.ee