Haridusasutustel palume tellimiseks kasutada meie tellimiskeskkonda.

Klamberköide, värviline, A4, 120 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2019

 • Tööraamat tutvustab looduse üldist toimimist ja lihtsamaid seoseid erinevate elusolendite ning elus- ja eluta looduse vahel.
 • Palju erinevaid ülesandetüüpe:
  • joonised,
  • lünktekstid,
  • rühmitamine, liigitamine,
  • tabelite täitmine,
  • katsete tegemine.
 • Esimese poolaasta jooksul tutvutakse põhimõistete ja -meetoditega, teisel poolaastal on suurem rõhk õpitu rakendamisel.
 • Materjal aitab kujundada süsteemset mõtlemist.
 • Olulisel kohal on säästva arengu ja jätkusuutliku elu põhimõtted.

 

 

AUTORITEST

Maarika Männil on bioloog, kauaaegne loodusõpetuse, bioloogia, terviseõpetuse ja uurimistöö aluste õpetaja. Ta on juhendanud vabariigi teaduspreemiaga auhinnatud õpilastöid ja rahvusvaheliste olümpiaadide laureaate. 2011. aastal tunnustati Maarikat Järvamaa aasta õpetaja tiitliga. Praegu töötab ta keskkonnahariduse spetsialistina, et ise praktiseerides innustada õpetajaid õuesõpet kogemusõppena läbi viima.

Anneli Laasi on üle 20 aasta õpetanud nii lastele kui ka täiskasvanutele maalimist, ühtlasi kirjutanud ja illustreerinud kolm käsiraamatut algklasside õpetajatele. Praegu on ta vabakutseline lektor, kes õpetab akvarellmaalitehnikaid ja botaanilist maali. Anneli ja kirjastuse Maurus koostöös on valminud 3. klassi loodusõpetuse tööraamat.

Elina Sildre on vabakutseline illustraator ja koomiksikunstnik. Ta on teinud illustratsioone enam kui kolmekümnele raamatule ja perioodilisele lasteväljaandele. Elina illustreerib kõiki Mauruse materjale, kus tegutsevad vahvad Jutulinna tegelased.