Tere, kool! Töövihik, I osa

€ 4.90

Erika KalmusEne Kurme, Krista Poks, Merike Pääru, Riina Andrejeva, Alesja Primakova

 

Täiendatud trükk 2014/2015; A4-formaat, 71 lk, pehme köide, kahevärviline

Teemad: Mina ja kool. Perekond ja kodu. Sügis. Jõulud.

Töövihik on seotud õpikuga nii sisus kui ka mahus. Harjutused ja käelise tegevuse ülesanded kinnistavad õpitut: tähe-, numbri ja värviõpetus toimub mitmekesiste eritüübiliste ülesannete ja harjutuste kaudu. Kirjutamaõppimine saab alguse täheõpetusest, lugemis- ja kirjutamisoskust arendavad nuputamist eeldavad ülesanded.

Lisa: Töövihiku lisa, kogumik ISESEISEV TÖÖ (9 lk), koondab kokkuvõtte igas teemas õpitu kahele töölehele. Tööleht annab õpetajale tagasisidet õpitu omandamise ja õpetamise tõhususe kohta ning õpilasele võimaluse reflekteerida oma edusamme ning neid täiskasvanu toel kavandada, sobivad kujundava hindamise ühe võimaliku mudelina ÕPIMAPI materjaliks.