Täiendatud trükk 2014; A4-formaat, 99 lk, pehme köide, värviline

Teemad: Teadus ja tehnika meie ümber. Mina elan Euroopas. Seiklused maal ja merel. Maailm täis aardeid. Rõõmsalt suvele vastu

Nii nagu õpikud ja töövihikud “Tere, kool” 1. klassile ja “Tere, sõber” 2. klassile, on ka käesolev väljaanne koostatud lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õpikus on teemade kaudu integreeritud üldpädevuste arendamine, läbivad teemad ja seoste loomise võimalused teistes õppeainetes õpituga.

Õpikus on klassis rakendamiseks mudeldatud mitmesuguseid töövõtteid. Loovust ning iseseisvat mõtlemist aktiveerivad ülesanded ja küsimused, ajurünnakud, erinevad tabelid ja skeemid ärgitavad õppima. Õpikus pööratakse õpikusarjale omaselt tähelepanu suutlikkusele hinnata oma nõrku ja tugevaid külgi läbi igakuise kokkuvõtliku alateema MINU ÕPITEE. Õpitakse lahendama iseendaga seonduvaid olukordi ning vastama inimsuhetes tekkinud küsimustele. Õpik ja samanimeline töövihik toetavad teineteist sisu ja mahu poolest.