Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Keemia lühikursus gümnaasiumile

€ 21.90

Õppeained: , . Märksõnad: , , .

Pehme köide, kahevärviline, A4, 230 lk, 2021

Õppevahend on mõeldud eelkõige gümnaasiumi keemiakursuste kordamiseks, kuid sobib kasutamiseks konspektina ja ülesannete koguna ka nende kursuste läbimisel. Õpikus on lühidalt ja süsteemipäraselt esitatud kogu koolikeemia materjal, välja arvatud konkreetsed elemendid ja nende ühendid. Iga suurema teema lõpus on ülesanded. Ülesannete lahendamiseks on tarvis materjali sisuliselt mõista ning osata teadmisi kasutada ja lõimida.

Õpik haarab gümnaasiumi kohustuslikke kursusi „Keemia alused“, „Anorgaanilised ained“ ja „Orgaanilised ained“ ning valikkursusi „Keemia alused II“ ja „Orgaanilised ained II“, samuti olulisemaid teemasid põhikooli keemiast.

Valikkursuste teemad on tähistatud sinaka taustaga.

Arvutuslike ülesannete puhul on sulgudes antud arvuline vastus.

NB! Lk 227 lõpus olevas metall + sool näites on trükiviga, seal peab olema: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu


 

AUTORIST

Neeme Katt on legendaarne ja kõrgelt hinnatud keemia- ja informaatikaõpetaja Jõgevalt, kellel on õpetamiskogemust juba üle 30 aasta. Talle kuulub aasta õpetaja 2013 tiitel ning tema õpilased meenutavad teda ka aastaid hiljem austuse ja sooja sõnaga. Ta on lisaks Mauruse 8. ja 9. klassi keemia komplektide ning tööraamatu „Keemia lühikursus põhikoolile“ autor.