Bioloogia gümnaasiumile

Rakud ja organismid. Bioloogia I kursus gümnaasiumile. Õpik ja töövihik

Õpik: Margus Vilbas, Karolin Mäe
Pehme köide, värviline,185 x 240 mm, 188 lk, 2022
Töövihik: Karolin Mäe, Liina Inno, Annika Nellis
Klamberköide, värviline,185 x 240 mm, 108 lk, 2023

2024. a lisandub uus peatükk: Organismide areng.

Bioloogia õpik vastab riiklikule õppekavale, ta on lihtsalt järgitav, ent samas sisult põhjalik ja õppeprotsessi toetav. Õpik aitab kujundada tervilikku loodusteaduslikku maailmapilti ning seob teaduse praktiliste igapäevaelu probleemidega.

  • Teaduslikku maailmapilti avavad tekstiosad.
  • Selgelt eristuvad mõisteseletused.
  • Huvitavad faktid loodusest.
  • Kaunid visuaalid.
  • Teemat kinnistavad kordamisküsimused.
  • Küsimused klassiruumis arutlemiseks.

Bioloogia töövihik vastab uuele 2023. aasta riiklikule õppekavale, on mitmekesiste ülesannetega, sisult põhjalik ja õppeprotsessi toetav. Töövihik aitab koos õpikuga kujundada terviklikku loodusteaduslikku maailmapilti ning kinnistada bioloogiateadust praktiliste igapäevaelu probleemidega.

  • Teaduslikku maailmapilti avavad ülesanded.
  • Kaunid visuaalid.
  • Teemat kinnistavad ristsõnad.
  • Praktilised tööd igapäevaelu probleemide kohta.

UUS! Molekulaarsed protsessid. Bioloogia II kursus gümnaasiumile. Õpik ja töövihik

Margus Vilbas, Karolin Mäe
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, 2024
Töövihik valmimas, 2024

UUS! Pärilikkus ja evolutsioon. Bioloogia III kursus gümnaasiumile. Õpik ja töövihik

Margus Vilbas, Karolin Mäe
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, ilmub 2024
Töövihik valmimas, ilmub 2024

UUS! Inimene ja keskkond. Bioloogia IV kursus gümnaasiumile. Õpik ja töövihik

Margus Vilbas, Karolin Mäe
Pehme köide, värviline, 185 x 240 mm, ilmub 2024/2025
Õpiku juurde valmib ka töövihik

Autoritest

Margus Vilbas, PhD.
Tere! Mina olen Margus, uhke abikaasa, isa, õpilane ja õpetaja. Näha oma laste üleskasvamist elujaatavas ja looduskeskkonda austavas ühiskonnas on minu jaoks suurim õnn ja privileeg. Ma armastan elu ja selle mitmekesisust, inimlikkust ja inimkonda. Olen avatud kõikidele suurustele, vormidele ja värvidele. Mulle meeldivad ootamatud rännakud, kauged galaktikad ja teatud plastikklotsid, millele astumine on põrgulikult valus. Olen tõeline kohvisõltlane, kuid ma ei ütle kunagi ära heast tassist teest. Mu jalg tatsub tihti raskeroki rütmis, esitagu seda kollektiiv Eestist, Lõuna-Aafrika Vabariigist või Mongooliast kasvõi bluegrass‘i instrumentidel! Ma kardan kõrgust, kuid minust oleks äärepealt saanud helikopteripiloot. Olen loodusesõber – veetsin viimased kümme aastat uurides ja kaitstes haruldasi ja ohustatud loomi. Täpsemalt uurisin putukaid, veel täpsemalt liblikaid… …kes õgivad sipelgaid (Doktorikraad (PhD), Tartu Ülikool – Zooloogia ja hüdrobioloogia).

Olen lülijalgsetest tõeliselt lummatud – nii nende ilu ja elukäigu kui ka maitse pärast. Armastan troopilisi vihmametsi – elasin enam kui aasta väikeses hütikeses keset sügavat vihmametsa, kümneid kilomeetreid lähimast asundusest. Seal pidasin maha kesköise jõllitusvõistluse hiiglasliku jaaguariga, tõmbasin sabast maailma suurimat mürkmadu, magasin skorpionitega, kallistasin kaimanit ning sain „nõelravi“ maailma valusamini nõelavalt putukalt. Ükskord võtsin metsikus džunglijões mõnusat vanni elektriangerjatega. Mida oskan ma öelda…  ma hindan head seltskonda, kuid veel enam hindan ma seda, kuidas loodus meile inimeseks olemist õpetab.

Minu jaoks on julgustav mõelda, et meie planeedi elurikkus, loodusressursid, ka meie endi tervis on kollektiivne pärand meie esivanemate poolt meie lastele ja lastelastele ning meil, olevikuinimestel, on kohustus seda pärandit kaitsta. Enne, kui seda reaalselt teha saame peame selleks mõistuslikult ja emotsionaalselt valmis olema. Kirgliku bioloogi ja looduskaitsjana usun, et ühiskonna teadlikkuse ja empaatiavõime kasvatamine läbi tugeva üldhariduse on keskse tähtsusega elukeskkonna (ja meie endi) pikaajalisel kaitsel ja säilitamisel. Meie jaoks eksistentiaalselt olulise loodusmaailma põhitõdede selgeks õppimine, veel enam, mõistmine, ongi käesoleva bioloogiaõpiku peamiseks eesmärgiks. See teos on kirjutatud armastusega elu vastu.

Karolin Mäe, MSc.
Karolin on loominguline bioloogiaõpetaja, kes on töötanud nii pisikeste kui täiskasvanud õppuritega Eestis, Ghanas ja Costa Rical nüüdseks juba ligi 15 aastat. Peale bioloogia on Karolin õpetanud keskkonnaharidust, robootikat, geograafiat, teadmiste teooriat ja aafrika tantse. Lisaks on ta oma teadmisi projekt- ja uurimuslikust õppest ning mitmekultuursest haridusest andnud edasi erinevatel koolitustel. Hetkel töötab Karolin nooremteadurina Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis.

Liina Inno, MSc.
Õpetajaametini jõudis Liina läbi programmi “Noored Kooli” ning on töötanud bioloogiaõpetajana 12 aastat. Bioloogia õppimisel on Liina hinnangul väga oluline roll uurimuslikul õppel ning praktilistel töödel. Oma töös tegeleb Liina ka loodusaineid lõimivate projektipäevade sisu ja vormi loomisega. Peale bioloogia on Liina õpetanud keskkonnatehnoloogiat, ökoloogiat ja uurimistöö aluseid.

Annika Nellis, MSc.
Annika on õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat. Ta on olnud loodushariduskeskuse Silma Õpikoda üks asutajatest ning ise seal pikalt ka programmide väljatöötaja ja juhendajana töötanud, õpetades nii tavakooli kui erivajadusega lapsi lasteaiast 12. klassini. Annika on töötanud Taebla gümnaasiumis 7.-12. klassi bioloogia ja geograafia õpetajana ning Gaia koolis liitklassi klassiõpetajana ning seejärel loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õpetajana. Annika on juba kümmekond aastat tegelenud süvitsi ravimtaimedega, koolitades oma vastavateemaliste praktiliste tegevuste kõrval nii täiskasvanuid kui viies ravimtaimetöötubasid läbi ka koolides.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Bioloogia materjalid leiate kategooriast Bioloogia.

Eraisikutel võimalik tellida kodulehelt: https://kirjastusmaurus.ee/oppeaine/bioloogia/

Vaata põhikooli bioloogia õppematerjale siit: kirjastusmaurus.ee/bioloogia