Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Allpool on valik Mauruse 1.–5. klassi õppevarast. Eestikeelsele haridusele üleminekut toetavad 1. kl ja 2. kl lihtsustatud tekstidega lugemikud ja keelekooli töövihikud, mis sobivad eesti keelest erineva emakeelega lapsele (I osad ilmuvad augustis, II osad detsembris). Lihtsustatud eesti keele õpikud on valmimas ka 4. klassi jaoks (I osa septembris, II osa detsembris). Lisaks on valikus esimese kooliastme komplektid „Tere, kool!“ (1. kl), „Tere, sõber!“ (2. kl) ja „Tere, maailm!“ (3. kl), mis sobivad lõimitud aine- ja keeleõppe ning üldõpetuse põhimõtetega, kasutamiseks keelekümbluses ning erineva keeletasemega laste koosõpetamisel. Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.