Inimeseõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele I osa. “Tervisest nii- ja naapidi”
Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele II osa. “Suhtlemisest nii- ja naapidi”

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

Autor Heli Israel

  • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
  • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.
  • Toetavad veebimaterjalid:
    • Lisaülesannete kogu, mis annab õpetajale võimaluse valida tegevusi lähtuvalt oma õpilastest. 
    • Kontrollülesanded, mida on võimalik kasutada saavutatud õpitulemuste hindamiseks.
    • Õpetaja töökava.

UUS! Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele I osa


 

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee