Inimeseõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

Tööraamatud, lisa- ja kontrollülesanded on koostanud kogenud praktik, Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel oma aastate jooksul kogunenud ülesannetest. Taskutarga ÕPI keskkonnas on digiteeritud tööraamatu juures õpetajale toetavad materjalid: 

 • töökava,
 • lisaülesannete kogu (nii mängulised kui kirjalikud ülesanded, võimalusi rühmatööks),
 • alla laaditavad ja prinditavad kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks,
 • interaktiivsete õppeülesannete kogu, mis sisaldab nii harjutavaid kui ka hindamist võimaldavaid ülesandeid.

Olemasolevaid pabermaterjale saad lehitseda allpool.


Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa. „Tervisest nii- ja naapidi”

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 104 lk, 2021

 • Läbiv tegelane Keit, kellega õpilane saab samastuda.
 • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
 • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.


 

Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa. Suhtlemisest nii- ja naapidi

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 108 lk, 2021

 • Kõigi alateemade kohta huvitavad ülesanded, mis toetavad riiklikus õppekavas nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist.

UUS! Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. I osa. „Teismeeast nii- ja naapidi”

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2022

 • Sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet.
 • Mitmekesised ülesanded katavad kõik alateemad ja toetavad õppekavas sätestatud teadmiste ja oskuste omandamist.

UUS! Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. II osa. „Tervisevalikutest nii- ja naapidi“

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2022

 • Sisaldab lühikest teoreetilist ülevaadet teemadest ja teemadega seotud mitmekesiseid ülesandeid.
 • Ülesanded toetavad riiklikus õppekavas sätestatud teadmiste ja oskuste omandamist.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Inimeseõpetuse tööraamatud leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisikul võimalik tellida kodulehelt: https://kirjastusmaurus.ee/oppeaine/inimeseopetus/