Inimeseõpetuse tööraamatud II ja III kooliastmele

Tööraamatud, lisa- ja kontrollülesanded on koostanud kogenud praktik, Keila kooli inimeseõpetuse õpetaja Heli Israel oma aastate jooksul kogunenud ülesannetest. Taskutarga keskkonnas on digiteeritud tööraamatu juures õpetajale toetavad materjalid: 

 • töökava,
 • lisaülesannete kogu (nii mängulised kui kirjalikud ülesanded, võimalusi rühmatööks),
 • alla laaditavad ja prinditavad kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks,
 • interaktiivsete õppeülesannete kogu, mis sisaldab nii harjutavaid kui ka hindamist võimaldavaid ülesandeid.

Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada ÕPI platvormi sisaldav digimaterjal klassile või ÕPI litsents üheks õppeaastaks.

Olemasolevaid pabermaterjale saad lehitseda allpool.


Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. I osa. „Tervisest nii- ja naapidi”

Heli Israel
Pehme köide, värviline,175 x 250 mm, 104 lk, 2021, juurdetrükk 2022

 • Läbivad tegelased Keit ja Karol, kellega õpilased saavad samastuda.
 • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
 • Mitmekesised ülesanded: arutelud, seoste loomine oma eluga, funktsionaalne lugemine, paaris- ja rühmatööd.


Inimeseõpetuse tööraamat II kooliastmele. II osa. Suhtlemisest nii- ja naapidi

Heli Israel
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 108 lk, 2021

Tööraamatu abil saab selgemaks, kuidas luua ja hoida suhteid, lahendada keerulisi olukordi, suhelda nii, et sellest võidad nii sina kui ka teised. Tööraamatu tegelaste Keiti ja Karoli tegemised aitavad mõelda enda suhtlemisviiside üle ning mõista, kus on sinu suhtlemisoskuste arengukohad.

 • Põnev ja õpilasesõbralik teekond suhete maailma.
 • Lühike ja selge teoreetiline ülevaade.
 • Kõigi alateemade kohta huvitavad ülesanded, mis toetavad riiklikus õppekavas nõutavate teadmiste ja oskuste omandamist.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat interaktiivse sisuga.
 • Töökava.
 • Lisaülesannete kogu, mis annab õpetajale võimaluse valida tegevusi lähtuvalt õpilastest. Kogumikus on nii mängulisi kui ka kirjalikke ülesandeid, samuti võimalusi rühmatöödeks.
 • Prinditavad kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks õpetajale koos vastustega

Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. I osa. „Teismeeast nii- ja naapidi”

Heli Israel
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 160 lk, 2022

 • Kohtume taas II kooliastme tööraamatutest tuttavate Karoli, Keidu ja tema klassikaaslastega, kelle näidetel teemasid käsitletakse.
 • Teooriaosa vastab riiklikule õppekavale, on kompaktne, sisutihe ja eakohane.
 • Ülesanded on mitmekesised, sisaldades võrdlust, arutelu, analüüsi, loovülesandeid ja faktiteadmisi.
 • On nii individuaalseid, paaris- kui ka rühmatööülesandeid.
 • Tööraamat on üles ehitatud nii, et õpilasel on võimalik selle abil ka ise teadmisi omandada.

TaskuTargas:

 • Digitööraamat.
 • Õpetajale lisaülesanded, mis võimaldavad teemasid käsitleda projektülesannetena.
 • Kontrollülesanded õpitulemuste hindamiseks.
 • Juhend õpetajale, mis sisaldab ideid tunnikavade ülesehitamiseks, lisainfot ja ettepanekuid hindamiseks.
 • 2024/2025. õppeaasta jooksul lisandub TaskuTarka ka II osa materjal.

UUS! Inimeseõpetuse tööraamat III kooliastmele. II osa. „Tervisevalikutest nii- ja naapidi“

Heli Israel
Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 156 lk, 2023

 • Kohtume taas II kooliastme tööraamatutest tuttavate Karoli, Keidu ja tema klassikaaslastega, kelle näidetel teemasid käsitletakse.
 • Teooriaosa vastab riiklikule õppekavale, on kompaktne, sisutihe ja eakohane.
 • Ülesanded on mitmekesised, sisaldades võrdlust, arutelu, analüüsi, loovülesandeid ja faktiteadmisi.
 • On nii individuaalseid, paaris- kui ka rühmatööülesandeid.
 • Tööraamat on üles ehitatud nii, et õpilasel on võimalik selle abil ka ise teadmisi omandada.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Inimeseõpetuse tööraamatud leiate kategooriast Inimeseõpetus.

Eraisikul võimalik tellida kodulehelt: https://kirjastusmaurus.ee/oppeaine/inimeseopetus/