Kirjandus II kooliastmele

Mauruse kirjanduse õppematerjalid suunavad loovusele, soodustavad isiksuse ja silmaringi arengut ning seovad õppetöö tihedalt päriseluga. TaskuTarga ÕPI keskkonnas on digiteeritud materjalide juures õpetajale toeks töökava, automaatkontrolliga interaktiivsed lisaülesanded ja prinditavad töölehed õpilastele.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. I ja II osa

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpikus on tutvustatud kaheksat laiemat valdkonda (nt kodulugu, merendus, töö ja karjäär jne) ning iga teema juures on valdkonda kirjeldavad tekstid ja luuletused. Teooria on edasi antud lühidalt ja ülevaatlikult ning selle omandamist toetavad teooriat esindavad näited (ilukirjandustekstid, teksti- või lausenäited).

 • Funktsionaalset lugemisoskust ja eneseväljendusoskust arendav mitmekesine materjal
 • Läbiv teema on hoolimine oma lähedastest ning loodushoid üldisemalt.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid.

Autorist

Aidi Vallik on lastekirjanik, kolumnist, toimetaja ja stsenarist. Tema teostest on kõige tuntum olnud Anni-raamatute sari, mille põhjal on valminud ka teatrietendus ja mängufilm. Aidi on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis ning on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige.


UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile

Aidi Vallik

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2023

 • Läbiv teema on tunde- ja väärtuste maailma ning silmaringi avardamine, enda ja teiste mõistmine.
 • Mitmekesine ja köitev lugemismaterjal eri aegade autoreilt nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.

UUS! Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 7. klassile

Ott Kilusk

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2022

 • Õpik-lugemik käsitleb kirjandust kui igapäevaelu loomulikku osa, mis on kõikjal meie ümber.
 • Teooria saab selgeks mängu ja katsetamise teel, toeks näidistekstid ja õppija omalooming.
 • Lugemispalad on varustatud sõnaseletustega, et õpilasel oleks lihtne omandada laiemat ja kujundlikumat sõnavara.
 • Õpilane saab tunda end nutika avastajana ning jõuab tõdemuseni, et kõigel on tähendus.

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Kirjanduse materjalid leiate kategooriast Kirjandus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/kirjandus/pohikool-kirjandus