Kirjandus II ja III kooliastmele

Mauruse kirjanduse õppematerjalid suunavad loovusele, soodustavad isiksuse ja silmaringi arengut ning seovad õppetöö tihedalt päriseluga. TaskuTarga keskkonnas on digiteeritud materjalide juures õpetajale toeks töökava, automaatkontrolliga interaktiivsed lisaülesanded ja prinditavad töölehed õpilastele. Õpetajat toetavate materjalide kasutamiseks TaskuTargas tuleb koolil soetada ÕPI platvormi sisaldav digimaterjal klassile või ÕPI litsents üheks õppeaastaks.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. I ja II osa

Aidi Vallik
I osa: pehme köide, värviline, 210 × 250 mm, 128 lk, 2018
II osa: pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 136 lk, 2019

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpikus on tutvustatud kaheksat laiemat valdkonda (nt kodulugu, merendus, töö ja karjäär jne) ning iga teema juures on valdkonda kirjeldavad tekstid ja luuletused. Teooria on edasi antud lühidalt ja ülevaatlikult ning selle omandamist toetavad teooriat esindavad näited (ilukirjandustekstid, teksti- või lausenäited).

 • Funktsionaalset lugemisoskust ja eneseväljendusoskust arendav mitmekesine materjal
 • Läbiv teema on hoolimine oma lähedastest ning loodushoid üldisemalt.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Õpetaja töökava koos viidetega lisamaterjalile.
 • Teadmisi kinnistavad interaktiivsed lisaharjutused ja prinditavad töölehed.

Autorist

Aidi Vallik on lastekirjanik, kolumnist, toimetaja ja stsenarist. Tema teostest on kõige tuntum olnud Anni-raamatute sari, mille põhjal on valminud ka teatrietendus ja mängufilm. Aidi on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis ning on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige.


UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile. I ja II osa

Aidi Vallik
I osa: Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 192 lk, 2023
II osa: Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2024

 • Läbiv teema on tunde- ja väärtuste maailma ning silmaringi avardamine, enda ja teiste mõistmine.
 • Mitmekesine ja köitev lugemismaterjal eri aegade autoreilt nii Eestist kui ka mujalt maailmast.
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd.
 • Iga lugemispala autori ja tema loomingu lühitutvustus, keerulisemate sõnade seletused.
 • Teooria on esitatud lühidalt ja selgelt koos vastavate näidetega.

Vaata I osa näidislehti:

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Õpetaja töökava koos viidetega lisamaterjalile.
 • Teadmisi kinnistavad interaktiivsed lisaharjutused ja prinditavad töölehed.

UUS! Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 7. klassile

Ott Kilusk
Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 176 lk, 2022

 • Õpik-lugemik käsitleb kirjandust kui igapäevaelu loomulikku osa, mis on kõikjal meie ümber.
 • Teooria saab selgeks mängu ja katsetamise teel, toeks näidistekstid ja õppija omalooming.
 • Lugemispalad on varustatud sõnaseletustega, et õpilasel oleks lihtne omandada laiemat ja kujundlikumat sõnavara.
 • Õpilane saab tunda end nutika avastajana ning jõuab tõdemuseni, et kõigel on tähendus.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Õpetaja töökava koos viidetega lisamaterjalile.
 • Teadmisi kinnistavad interaktiivsed lisaharjutused ja prinditavad töölehed.

UUS! Kirjandus meie ümber. Õpik-lugemik 8. klassile

Ott Kilusk
Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, 2024

 • Õpik-lugemik keskendub kirjanduse eri liikidele ja žanritele.
 • Teooria saab selgeks mängu ja katsetamise teel, toeks kirjanduse tüvitekstid, aga ka uued tekstid ja lahendused valdkonna omandamiseks ning õppija omalooming.
 • Lugemispalad on varustatud sõnaseletustega, et õpilasel oleks lihtne omandada laiemat ja kujundlikumat sõnavara.

TaskuTargas:

 • Digiõpik.
 • Õpetaja töökava koos viidetega lisamaterjalile.
 • Teadmisi kinnistavad interaktiivsed lisaharjutused ja prinditavad töölehed.

 


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Kirjanduse materjalid leiate kategooriast Kirjandus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: II kooliastme kirjandus ja III kooliastme kirjandus