Kirjandus II kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Pintsu ja Tutsiku lugemik. Kirjandusõpik 5. klassile. I ja II osa

Pintsu ja Tutsiku lugemik on loodud eesmärgiga rääkida ilukirjanduse kaudu hoolimisest, pere ja lemmikloomade hoidmisest ja üldisemalt loodushoiust. Selle keskmes on 2008. ja 2009. aastal ilmunud kahest lasteraamatust tuttav perekond Maikelluke ja nende väikesed sõbrad – kass Pints ja koer Tutsik. Õpikus on tutvustatud kaheksat laiemat valdkonda (nt kodulugu, merendus, töö ja karjäär jne) ning iga teema juurde on leitud valdkonda kirjeldavad tekstid ja luuletused. Teooria on edasi antud lühidalt ja ülevaatlikult ning selle omandamist toetavad teooriat esindavad näited (ilukirjandustekstid, teksti- või lausenäited).

 • Õpiku materjal on jaotatud teemade kaupa – kokku on kaheksa teemat.
 • Igas teemaplokis:
  • sissejuhatav lugu;
  • luuletusteplokid;
  • kirjandusega seotud mõisted;
  • Mari ja Maidu matkapäevik;
  • lugemissoovitused.
 • Keerulisemate sõnade selgitused.
 • Eri tüüpi lugemistekstid.
 • Mahukamad ülesanded ehk kirjanduspähklid.
 • Vaimukad illustratsioonid.

Autorist

Aidi Vallik on lastekirjanik, kolumnist, toimetaja ja stsenarist. Tema teostest on kõige tuntum olnud Anni-raamatute sari, mille põhjal on valminud ka teatrietendus ja mängufilm. Aidi on töötanud eesti keele ja kirjanduse õpetajana Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumis ning on Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige.


UUS! Maidu ja Mari lugemik. Kirjandusõpik 6. klassile

Pehme köide, värviline, 210 x 250 mm, ilmub 2021

Autor Aidi Vallik

 • Läbiv teema on tunde- ja väärtuste maailma ning silmaringi avardamine, enda ja teiste mõistmine
 • Erineva tasemega ülesanded, rühma- ja klassitööd, andekatele lastele mõeldud kirjanduspähklid

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/kirjandus/pohikool-kirjandus