Lisamaterjale õpetajatele

Siia lehele on lisanud meie toimetajad viiteid materjalidele, mis õppetööd rikastada saavad.

Vaheldusrikast õppimist soovides
Teie kirjastus Maurus


 

I kooliaste

Käelist tegevust kevadeks: Pajuurbadest tibu

 

Loodusõpetus

Sobilik II kooliastmes Päikesesüsteemiga tutvumiseks: Päikesesüsteem

 

Matemaatika

Matemaatilise mängu “Hanoi torn” tutvustus: Hanoi torn

Nuputamist kooliaasta lõpuks ‒ linke matemaatikavõistluste ja olümpiaadide lehekülgedele

  • KÄNGURU. Valikvastustega nuputamisvõistlus. Arhiivis on ülesanded koos vastustega. 

Vanuseklassid: pre-ecolier (1.‒2. klass); ecolier (3.‒4. klass); benjamin (5.‒6. klass); kadett (7.‒8. klass); juunior (9.‒10. klass); student (11.‒12. klass).

  • NUPUTA. Võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus 5.‒7. klasside õpilastele. Arhiivis on ülesanded koos vastustega, lisatud on ka eelvoorude ülesanded.

Tartu Ülikooli teaduskooli lehel on veel palju ainevõistlusi ja viktoriine, millega saab tutvuda siin: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused

 

Videojuhendid