Lisamaterjale õpetajatele

Siia lehele lisavad meie toimetajad viiteid materjalidele, mis õppetööd rikastada saavad.

Vaheldusrikast õppimist soovides
Teie kirjastus Maurus


 

I kooliaste

Käelist tegevust kevadeks: Pajuurbadest tibu

 

Loodusõpetus

Sobilik II kooliastmes Päikesesüsteemiga tutvumiseks: Päikesesüsteem

 

Matemaatika

Matemaatilise mängu “Hanoi torn” tutvustus: Hanoi torn

Nuputamist kooliaasta lõpuks ‒ linke matemaatikavõistluste ja olümpiaadide lehekülgedele

Vanuseklassid: pre-ecolier (1.‒2. klass); ecolier (3.‒4. klass); benjamin (5.‒6. klass); kadett (7.‒8. klass); juunior (9.‒10. klass); student (11.‒12. klass).

  • NUPUTA. Võistkondlik matemaatikaülesannete lahendamise võistlus 5.‒7. klasside õpilastele. Arhiivis on ülesanded koos vastustega aastatest 1997‒2019, lisatud on ka eelvoorude ülesanded.
  • MATEMAATIKA LAHTINE VÕISTLUS. Keerukamaid ülesandeid sisaldav võistlus matemaatikahuvilistele noortele, kes pole veel astunud kõrgkooli. Võistlus toimub kahes vanuserühmas, kaks korda õppeaasta jooksul. Viie tunni jooksul lahendatakse kuus arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist nõudvat ülesannet.

Tartu Ülikooli teaduskooli lehel on veel palju ainevõistlusi, millega saab tutvuda siin: https://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused

 

Videojuhendid