Matemaatika lisamaterjalide sari

 • Temaatilised populaarteaduslikud väljaanded
 • Lihtne ja arusaadav tekst
 • Sobivad lisalugemiseks ja toetavaks õppematerjaliks õpilastele ja nende vanematele

 Allpool saad olemasolevaid käsiraamatuid lehitseda.


Väike protsendiraamat

Regina Reinup
Pehme köide, värviline, 148 × 209 mm, 88 lk, 2014, juurdetrükk 2018

Protsendid on üks esimesi raskemaid teemasid põhikooli matemaatikas, millega näevad vaeva paljud õpilased. Raamat on kirjutatud lihtsas keeles, arvestades sihtgrupina põhikooli õpilasi. Põhjalikult ja pildimaterjali abil avatakse protsenditeema kolm keskset mõistet: tervik, osa ja protsendimäär. Näidete abil õpitakse lahendama ülesandeid. Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale.

 • Näited igapäevaelust.
 • Näidisülesanded.
 • Lisas õppimist näitlikustavad vahendid: pitsa jagamine ja protsendiketas.


Väike funktsiooniraamat

Regina Reinup
Pehme köide, värviline, 148 × 209 mm, 64 lk, 2016

Funktsioonide teema on üks kesksemaid teemasid matemaatikas ning sellega tutvumist alustatakse just põhikoolis. Funktsioon on mingi eeskiri või reegel, mis laiemas mõttes määrab kindlaks põhjuse ja tagajärje seose. Või teisisõnu – määrab kindlaks, milline on väljund iga konkreetse sisendi puhul. Raamat on mõeldud täiendavaks õppematerjaliks põhikooli õpilastele ja käsiraamatuks laiemale lugejaskonnale. 

 • Lineaarsõltuvus.
 • Pöördvõrdeline sõltuvus.
 • Ruutsõltuvus.
 • Funktsioonide graafikud ja nende joonestamine.


Väike algebraraamat

Regina Reinup
Pehme köide, värviline, 148 × 209 mm, 72 lk, 2019

Algebra on matemaatika osa, mis aritmeetika reegleid üldistades uurib tehteid ja nende omadusi. Tegelikult kasutame me algebrat igapäevaelus pidevalt, ise sellele mõtlemata. Mitu päeva on jäänud järgmise nädala lõpuni või puhkuseni? Kui palju bensiini tuleb tankida, et sõita suvilasse? Mitu karpi keraamilisi plaate tuleks osta, et plaatida ära vannitoa seinad? Igal pool, kus on tegemist mingite seoste loomise või valemite kasutamisega, on tegemist algebraga. Kui aga koolimatemaatikas lisanduvad arvudele tähed, on see pisut ootamatu ja võib mõnikord õpilastele ka raskusi valmistada. Raamatu lehekülgedel püüamegi koos aru saada, mille poolest tehted tähtedega erinevad tehetest arvudega, milles on sarnasused ja miks on tähed mõnikord paremadki kui arvud. Raamat on mõeldud lisamaterjaliks eelkõige põhikooli õpilastele, aga ka laiemale lugejaskonnale, kes tahab algebraga taas tutvuda.

 • Lahtiseletatud algebra põhivalemid.
 • Tekstülesande avaldise koostamise õpetus.
 • Picki teoreem – alternatiivne võimalus kujundi pindala leidmiseks.


Autorist

Regina Reinup on kogenud matemaatikaõpetaja, kelle õpingud Tallinna Ülikoolis on keskendunud matemaatika didaktikale. Regina on kirjastuse Maurus matemaatika õppematerjalide toimetaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika lisamaterjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika/lisamaterjalid-matemaatika/