Matemaatika töövihikud II ja III kooliastmele

Mauruse matemaatika töövihikud 5.–9. klassile vastavad riiklikule õppekavale. Töövihikuid saab kasutada koos kõigi käibel olevate matemaatikaõpikutega. Kõigi töövihikute sisekaanel on valemite raudvara. Töövihikud sisaldavad lihtsaid teemakeskseid harjutusülesandeid; ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varem õpitut ja kompleksülesandeid, kus antud andmete abil tuleb vastata erinevatele küsimustele. Autoriks on pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija Allar Veelmaa.

Allpool saad olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.


Matemaatika töövihik 5. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2020

5. klassi töövihiku ülesandeid ja harjutusi valides on lähtutud sellest, et tegevust jaguks igale õpilasele – nii sellele, kellele matemaatika valmistab raskusi, kui ka sellele, kellel neid probleeme ei esine. Töövihik on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis- ega olümpiaadiülesandeid.

Tekstülesannete koostamisel on lähtutud õpilase east ja paljud ülesanded on seotud tema kodukandiga. Suurt tähelepanu on pööratud praktilistele teemadele, nagu aja ja raha kasutamine, säästlik suhtumine ümbritsevasse keskkonda jms.

 • Lahenduskäigu vormistamine. 
 • Käsikirjalised näidislahendused.
 • Enesekontrollitestid.
 • Ülesannete vastused.


Matemaatika töövihik 6. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2020, juurdetükk 2022

6. klassi töövihikus on rõhk harjutustel, sest arvutamine nii täisarvudega kui ka harilike ja kümnendmurdudega peab kuuendas klassis selgeks saama. On ka kalkulaatori abil lahendatavaid ülesandeid.

Tekstülesandeid koostades on jälgitud, et need oleksid elulised ja hõlmaksid valdkondi, milles 6. klassi õpilasel tuleb orienteeruda (raha mõistlik kasutamine, säästlik suhtumine keskkonda, Eesti linnad ja vallad jms). Töövihik on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis- ega olümpiaadiülesandeid. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele, milleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on ka hulgaliselt joonestamis- ja mõõtmisülesandeid ning saadud tulemuste põhjal küsimustele vastamist.

Paljudel ülesannetel on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.

 • Käsikirjalised näidislahendused.
 • Joonestamis- ja mõõtmisülesanded.
 • Enesekontrollitestid.
 • Ülesannete vastused.


Matemaatika töövihik 7. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 132 lk, 2016, juurdetrükk 2018, 2021

Töövihik vastab riiklikule õppekavale ning sellesse ei ole lisatud õppekavaväliseid teemasid. Lisaks lihtsatele teemakesksetele harjutusülesannetele leidub ka selliseid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varem õpitut, ning kompleksülesanded, kus antud andmete abil tuleb vastata küsimustele.

Töövihik on mõeldud kasutamiseks koos kõigi käibel olevate matemaatikaõpikutega.

 • Kordamisülesanded. 
 • Ülesannete näidislahendused.


Matemaatika töövihik 8. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 2016, uuendatud kordustrükk 2018, juurdetrükk 2021

Töövihik vastab riiklikule õppekavale ning sellesse ei ole lisatud õppekavaväliseid teemasid. Lisaks lihtsatele teemakesksetele harjutusülesannetele leidub ka selliseid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varem õpitut, ning kompleksülesanded, kus antud andmete abil tuleb vastata küsimustele.

Töövihik on mõeldud kasutamiseks koos kõigi käibel olevate matemaatikaõpikutega.

 • Elulised ülesanded.
 • Sisaldab paljude ülesannete vastuseid. 
 • Töövihiku teemadega seotud õppevideod ja elektroonilised testid autori kodulehel.


Matemaatika töövihik 9. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2017, juurdetrükk 2019, 2021

9. klassi töövihiku ülesandeid valides on lähtutud sellest, et oleks piisavalt materjali põhioskuste omandamiseks ning harjutusi nende oskuste rakendamiseks. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele, selle jaoks on esitatud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on üsna palju kompleksülesandeid, mille lahendamiseks on vaja teada varem õpitud seoseid ja valemeid. Töövihiku lõpust leiab kaks põhikooli eksamitöö näidisvarianti. Paljude ülesannete juures on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.

Töövihiku sisekaanel on olemas 9. klassi valemite raudvara.

 • Erinevad ülesanded.
 • Ülesannete vastused.
 • Töövihiku teemadega seotud õppevideod ja elektroonilised testid autori kodulehel.


Autorist

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt www.allarveelmaa.ee


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika materjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika