Sport

UUS! Spordipsühholoogia töövihik „Tere tulemust!“

Elina Kivinukk
Klamberköide, värviline, 210 × 148 mm, 32 lk, 2023

  • Töövihik „Tere tulemust!“ annab esmase sissevaate spordipsühholoogiasse, pakkudes muu hulgas päeviku formaadis individuaalseid harjutusi. Töövihikus leidub erinevaid üldpsühholoogilisi lähenemisi, mida lisaks spordile on võimalik laiendada ka muudesse valdkondadesse: vaimse tervise hoidmine positiivse psühholoogia võtete abil, ärevusega toimetulek, unehügieen.

  • Töövihiku ülesanded aitavad mõtestada motivatsiooni, seada eesmärke, panna tähele oma sisekõnet, kasutada teadlikult muusikat ning seada ja visualiseerida esinemiseelseid rutiine. Olulisel kohal on tegelemine tagasilöökide ja vigastustega, samuti harjumuste kujundamine.

  • Töövihik on seotud riikliku ainekavaga. Nii annab see näiteks ideid, kuidas pidada nii treening- kui ka liikumispäevikut, aitab kujundada vastutustunnet ja tervist toetavaid harjumusi, mõtestab liikumise osa kultuuris ning inimese rolli kultuuri kandja, mõjutaja ja loojana. Töövihik aitab õpilastel luua arusaama vaimset ja kehalist tasakaalu toetavatest tegevustest.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee.
Ühiskonnaõpetuse materjalid leiate kategooriast Ühiskonnaõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/uhiskonnaopetus