Ilmunud 2017; formaat 210 x 250, pehme köide, värviline

Eesti keele õpik 4. klassile pöörab oma pilgu klassitoas toimuvale. Selle õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede, suuremate ja väiksemate arusaamatustega. See pakub ka õpilasele võimaluse võrrelda tegelasi enda klassikaaslastega, analüüsida õpiku situatsioone ja mõelda, kuidas on sarnased olukorrad nende klassis lahenenud. Villemile, Kertule, Annabelile jt lastele on andnud nime ja näo lastekirjanik Anti Saar.

Õpiku koostajate üks suuri eesmärke on olnud teha õpik, mida lapsel on tore ja isegi lõbus avastada. Anti Saare vaimukate lugude juurde on õpiku suur väärtus kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukad pildid, mis pakuvad oma mitmekihilisuses kindlasti suurt avastamisrõõmu. Seega võiks õpiku ühe märksõnana nimetada vembukust.

Õpiku teine tähtis märksõna on lõiming. Õpiku kuuteemad on seotud loodusõpetuse töökavaga. See loob õpetajatel võimaluse soovi korral teha koostööd loodusõpetuse õpetajaga. Õpiku tekstivalik käsitleb maailma meie ümber, aga sedagi, kuidas saame ise maailma paremaks muuta oma tegevuse ja käitumisega ning kuidas iseennast aidata – millised on tervislikud eluviisid. Peale loodusõpetuse seonduvad eesti keele, kirjanduse ja tekstiõpetuse teemadega ka ajalugu, füüsika, karjääriõpetus, muusika. Iga kuuteema alguses on esitatud soovitus üheks paaris- või rühmatööks, mis niisamuti toetavad lõimingut teiste ainevaldkondadega.

Õpikus on arvestatud digimaailma võimalustega. Õpikus leidub soovitusi ja viiteid veebilehtedele, kust infot otsida ja mõnel konkreetsel teemal mõnd saadet või videoklippi kuulata.

Õpikuga on tihedalt seotud ka töövihik. Selles on paljud ülesanded tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge Õ: see tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut. Töövihiku ülesanded on metoodiliselt mitmekesised: seal on ristsõnu, reebuseid, lugemispalade põhjal küsimustele vastamist, nuputamisülesandeid, kuulamisülesanne ja ortograafiaharjutusi. 

 Kõhklesin päris kaua, enne kui õpikutekstide kirjutamise ettepanekuga nõustusin. Kartsin pikemaajalist siduvat kohustust ja teemade etteantust, küllap ka väljavaadet, et neid tekste hakatakse kunagi klassikaupa lugema rohkem või vähem kohustuslikus korras. Tagantjärele aga pean ütlema, et kartsin asjata – kui dialoog hoo sisse sai ja karakterid enam-vähem välja kujunesid, muutus see igakuine kirjutamisülesanne minu jaoks nauditavaks loominguliseks rutiiniks. Ja eriti põnevaks muutsid selle kirjutamise just õppetüki sisuga määratud raamid. Mauruse lugemik on justkui sõbralik sissejuhatus teemadesse, mida eraldi „distsipliinidena“ – bioloogia, geograafia, füüsika … – hakatakse käsitlema järgmistel õppeaastatel. Minu jaoks oli väga värskendav arutleda meid ümbritseva, täiskasvanute jaoks enesestmõistetava maailma üle n-ö konna perspektiivist, lapse uudishimuga, valge lehena. Lugemiku ilmudes õnnestus mul seda kohe ka testida mu oma vanema poja peal, kes on ka juhtumisi neljandik. Nädalaga oli raamat kaanest kaaneni läbi töötatud ja tervikuna heaks kiidetud. Usaldagem eksperte.  

Anti Saar

 

 

AUTORITEST

Anti Saar on eesti kirjanik ja tõlkija. Tema lasteraamat „Kuidas meil asjad käivad“ on pälvinud Aasta Rosina tiitli ja saanud Eesti Kultuurkapitali aastapreemia. Anti on 4. klassi eesti keele õpiku põhiautor.

Raina Tiidovee, Ene Riis ja Raina Rääp on Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetajadRaina Tiidovee osales oma klassiga ka Lotte aabitsa ja lugemiku katseaastal. Kolm õpetajat on koos algklasside õppematerjali „Loe ja mõista“ (Koolibri, 2010) autorid ning on nüüd üheskoos Mauruse 4. klassi eesti keele õpikute ja töövihikute autorid. 

Ulla Saar on raamatute kunstnik ja disainer, alates 2013. aastast on ta illustreerinud lasteraamatuid. Ulla on joonistanud kelmikaid pilte 4. klassi õpikusse.

Jaan Rõõmus on õppinud Tallinna kunstiakadeemias graafilist disaini. Tema käe all valmivad detailitäpsed tindi- ja tušijoonistused. Jaan on 4. klassi õpikusse joonistanud avarad maailmad kosmosest kodutänavani.

Maarja Valk on Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta on töötanud koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja keeletoimetajana. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.