Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks meie tellimiskeskkonda koolidele

Eesti keele tööraamat 7. klassile I osa

Merle Pindmaa, Hanna-Stina Vigel

Ilmub august 2021, hind 9.20€

Õppeained: , . Märksõnad: , .

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, ilmub 2021

  • Seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.
  • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara.
  • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, soodustab isiksuse, silmaringi ja loovuse arengut.
  • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega.
  • Tegevõpetajatest autorid on lähtunud otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga.
  • Mitmekesine interaktiivne lisamaterjal veebis.