Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Praktiline eesti keel (digimaterjal Taskutargas)

Autorid: Karin Kaljumägi (I ja III kursuse põhiautor); Tiina Alekõrs, Liina Lepsalu, Maria Murumaa-Mengel, Lauri Tankler, Eve Tisler, Maarja Valk, Maike-Liis Piirits, Külli Park, Kristin Parts, Andra Siibak, Inger Pürjema, Triinu Palo, Helis Oidekivi, Tiia Vainula, Triinu Laar

Õppematerjali aastase kasutusõiguse saab soetada TaskuTargast.

Digimaterjal Taskutargas

Täielikult digiformaadis, põhjalikult uuendatud õpik.

  • Võimaldab hõlpsasti otsida ja leida vajalikku materjali, seda on mugav ja lihtne kasutada ka iseõppijal.
  • Hõlmab kõiki kolme praktilise eesti keele kursust, seega on kasutatav kogu gümnaasiumiastmes.
  • Materjal on struktureeritud nii kursuse- kui ka osaoskusepõhiselt.
  • Põhjalikud metoodilised juhendid õpetajale.
  • Õpitut saab kinnistada interaktiivsete testide abil, töölehti on võimalik ka välja printida.
  • Kasutatav nii nutiseadmes kui ka arvutis.

AUTORITEST

Karin Kaljumägi on Tartu ülikooli eesti keele assistent ja lektor ning õpetab lisaks eesti keelele ka akadeemilist väljendusoskust.

Tiina Alekõrs on Tartu ülikooli eesti keele eriala doktorant ning tema uurimisvaldkonnad on tekstianalüüs, ajakirjanduskeel, stilistika ja sõnavara. Ta on keeletoimetaja, tõlkija, keelehooldekeskuse täienduskoolituste lektor ning emakeele seltsi ja Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Andra Siibak on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriprogrammi programmijuht ning Tartu ülikool infoühiskonna keskuse juht. Andral on meedia ja kommunikatsiooni alal doktorikraad.

Maria Murumaa-Mengel on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsiaalmeedia lektor. Eelnevalt on ta töötanud kaheksa aastat meediaõpetuse õpetajana gümnaasiumides ning on Eesti meediakoolitajate liidu juhatuse liige.

Maike-Liis Piirits on lõpetanud Tartu ülikoolis magistriõppe, osalenud projektis „Võro ja Setu keele korpus“ ning tema uurimisteemad on võru keel ja sotsiolingvistika.

Külli Park on lõpetanud Tartu ülikoolis magistriõppe, kus tema uurimisteema oli vanem eesti kirjakeel.

Inger Pürjema on lõpetanud Tartu ülikoolis magistriõppe ja uurinud õigekirjaprobleeme riigieksamikirjandites. Inger on Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Liina Lepsalu on lõpetanud Tartu ülikoolis magistriõppe ning töötab vabakutselise keeletoimetajana ning on ühtlasi Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Lauri Tankler on tegutsenud ajakirjanikuna paljudes eri valdkondades: ta on olnud reporter, toimetaja ja Eesti rahvusringhäälingu korrespondent USAs. Ta on töötanud Noored Kooli programmi kaudu inglise keele ja meedia õpetajana. Praegu on Lauri Eesti Päevalehe vanemtoimetaja.

Eve Tisler on ajakirjanik. Ta on andnud meediaõpetust Tartu Raatuse gümnaasiumis (praegu Tartu Raatuse kool).

Kristin Parts on Eesti väitlusseltsi liige ja selle noorteprogrammi juhataja.

Triinu Palo on Jaan Poska gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.