Praktiline eesti keel (e-õpik)

€ 12.90

Karin Kaljumägi (I ja III kursuse põhiautor); Tiina Alekõrs, Liina Lepsalu, Maria Murumaa-Mengel, Triinu Palo, Lauri Tankler, Eve Tisler, Maarja Valk, Liina Lepsalu, Maike-Liis Piirits, Külli Park, Kristin Parts, Inger Pürjema (ortograafia); Triinu Palo (rühmatööd)

Vaata ka “Praktilise eesti keele videojuhendeid”: 1. osa, 2. osa

Õppematerjal asub aadressil www.eõpik.ee

 

Õppeained: , . Märksõna: .

Praktiline eesti keel on Mauruse suurim ettevõtmine e-õppematerjalide vallas, koondades kõiki kolme gümnaasiumi praktilise eesti keele kursust. Oleme e-keskkonna loomisel arvestanud sellega, et praktilises töös on nii õpetajal kui ka õpilasel vaja tööd toetavat teoreetilist tuge. Seetõttu leiab e-keskkonnast iga teemat avava teoreetilise käsitluse, peatüki lõpus aga arutlemist või iseseisvat tööd eeldavad kordamisküsimused ja testid.

Kuivõrd paljud teemad läbivad kõiki kolme gümnaasiumi praktilise eesti keele kursust, on e-keskkonnas materjal struktureeritud nii kursuste kui ka osaoskustepõhiselt (suuline esinemine ja kuulamine, tekstiloome, lugemine). Lisamaterjalide alla kuuluvad ortograafia kordamisteemad ja rollimängud, mille abil saab harjutada seda, kuidas läbi viia koosolekut, suhelda ametiasutusega jne.

E-õpiku kasutuselevõtu lihtsustamiseks oleme loonud kahest videost koosneva juhendi. Esimeses videos teeme samm-sammult läbi kasutajaks registreerumise ja sisse logimise ning tutvume õpiku üldise struktuuriga. Teises videos vaatame õpiku postitustesse sisse ja katsetame keskkonna interaktiivseid võimalusi. Nõu annab kirjastuse Maurus digitoimetaja Marili Pärtel, kelle poole võib tehniliste murede või tagasisidega alati pöörduda.


 

AUTORITEST

Karin Kaljumägi on Tartu Ülikooli eesti keele assistent ja lektor ning õpetab lisaks eesti keelele ka akadeemilist väljendusoskust. Karin on praktilise eesti keele esimese kursuse põhiautor.

Tiina Alekõrs on Tartu Ülikooli eesti keele eriala doktorant ning tema uurimisvaldkonnad on tekstianalüüs, ajakirjanduskeel, stilistika ja sõnavara. Ta on keeletoimetaja, tõlkija, keelehooldekeskuse täienduskoolituste lektor ning Emakeele Seltsi ja Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.

Maarja Valk on Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta on töötanud koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana ja keeletoimetajana. Eesti Keeletoimetajate Liidu liige.

Andra Siibak (PhD, meedia ja kommunikatsioon) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute professor, meedia ja kommunikatsiooni doktoriprogrammi programmijuht ning Tartu Ülikool Infoühiskonna Keskuse juht.

Maria Murumaa-Mengel on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis sotsiaalmeedia lektor. Eelnevalt on ta töötanud kaheksa aastat meediaõpetuse õpetajana gümnaasiumides ning on Eesti Meediakoolitajate Liidu juhatuse liige. Maria on praktilise eesti keele teise kursuse üks autoreid.

Maike-Liis Piirits on lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõppe, osalenud projektis „Võro ja Setu keele korpus“ ning tema uurimisteemad on võru keel ja sotsiolingvistika. Maike-Liis on praktilise eesti keele lisamaterjalide üks autoritest.

Külli Park on lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõppe, kus tema uurimisteema oli vanem eesti kirjakeel. Ta on praktilise eesti keele lisamaterjalide üks autoreid.

Inger Pürjema on lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõppe ja uurinud õigekirjaprobleeme riigieksamikirjandites. Inger on Eesti Keeletoimetajate Liidu liige ning praktilise eesti keele lisamaterjalide üks autoritest.

Liina Lepsalu on lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõppe ning töötab vabakutselise keeletoimetajana ning on ühtlasi Eesti Keeletoimetajate Liidu liige. Liina on praktilise eesti keele lisamaterjalide üks autoreid.