Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Klamberköide, kahevärviline, A4, 88 lk, 2014, 2018, uuendatud kordustrükk 2021


 

Kuuendas klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitme teise õppeainega, nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainete lõimimist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus seostatakse ja kinnistatakse õpikus käsitletud keskseid mõisteid erinevate ülesannete abil. Töövihikust leiab erinevaid õpetamise ja õppimisvorme: rühmatöö, mõistekaardi/ideekaardi koostamine, projektitöö, töö virtuaalsetes keskkondades, uuring, uurimus, õppekäigud jms.


  • Palju erinevat tüüpi ülesandeid.
  • Töö allikate, artiklite ja seadusetekstidega.
  • Annab võimaluse argumenteerida, arutleda ja mõtiskleda.
  • Põimuvad Eesti ühiskonna ajalooline areng ja tänapäev.
  • Arendab analüüsivõimet.
  • Toetab rühma- ja paaristöid.
AUTORITEST

Madis Somelar on lõpetanud Tallinna ülikooli ajaloo instituudi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja eriala ning töötanud õpetajana alates 2002. aastast. 2014. aastast on Madis Tallinna reaalkooli õppealajuhataja. Õpetaja-metoodikuna on Madis erinevate õppematerjalide autor ning alates 2007. aastast tegelenud aktiivselt õpetajate täiendkoolituse lektorina.

Mirjam Puumeister on lõpetanud Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas semiootika- ja kultuuriteooria magistriõppe, keskendudes tõlke kui nähtuse analüüsimisele, ning on kirjutanud ka haridusteemadel. Mirjam on toimetanud õppematerjale, olnud ka kaasautor ning Mauruse peatoimetaja.