Usundiõpetuse tööraamat I kooliastmele “Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused.”

€ 8.20

Ilmunud 2016; A-4 formaat, pehme köide, värviline

Olga Schihalejev:

„2. klassi usundiõpetuse tööraamatu „Kohtumised. Tavad, lood ja väärtused” ajalise selgroo vormib pühade aastaring. Kohtumised toimuvad neil lehekülgedel nii elavate inimestega, elava traditsiooni kui ka iseendaga. Siit leiab lugusid  erinevatest religioossetest traditsioonidest, mille üle on koos lastega hea arutada. Lisaks saab lugeja kohtuda erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib. Selliselt on lapsel võimalus kohtuda nii „õpikuusuga” kui ka „elatud usuga”. 

Tunnid on koondatud kuue suurema teema alla. Iga suurema teema juures leiab vähemalt ühe loo kristlikust traditsioonist, ühe loo mittekristlikust traditsioonist, kohtumise ühe religiooni esindajaga ja ühe püha tutvustuse.

Tahame, et õppijad saaksid avastada oma paikkonnas olevaid religiooniga seotud nähtusi, mõista nende kõrval elavaid, vahel neist erinevalt maailma nägevaid inimesi, mõtelda selgemaks enda jaoks olulisi küsimusi, avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tahame, et nad kogeksid avastamisrõõmu ja neist kasvaksid erilised, uudishimulikud ning avatud noored inimesed, kelle kõrval on hea elada.“

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev töötab  Tartu Ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina. Ta on töötanud ka usundiõpetuse õpetajana, viimati Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises Gümnaasiumis, kus õpetas ainet alates 2. klassist kuni abiturientideni. 

Nete Tutsu on lõpetanud Religioonipedagoogika magistrantuuri Usuteaduse Instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana. 

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja töötanud usundiõpetuse õpetajana nii eesti kui ka soome koolis. Praegu õpetab ta Eestis elavaid soome lapsi esimesest kuni üheksanda klassini. 

Greete Palksaar töötab Tartu Luterlikus Peetri Koolis usuõpetajana ning annab tunde algklassides. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Aleksandra Sooniste on Tartu Katoliku Hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.