Pehme köide, värviline, A4, 120 lk, 2016


Tööraamat aitab lapsel avastada religiooniga seotud nähtusi, mõista tema kõrval elavaid teistsuguse maailmavaatega inimesi, mõelda enda jaoks selgemaks olulisi küsimusi, avastada erinevate lugude ja traditsioonide tähendusi. Tööraamatu ajalise selgroo moodustab pühade aastaring, milles on põimunud rahvakombestik ja kristlik sisu: lõikustänupüha, hingedeaeg, jõulud, vastlad, munadepüha ehk ülestõusmispüha, nelipühad ehk suvisted, jaanipäev ehk leedopäev. Lisaks kohtub õpilane erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, et aimu saada, kuidas usk nende igapäevast elu vormib. Nii saab laps kohtuda nii õpikuusuga kui ka elava usuga.


 • Iga teema juures leidub
  • lugu kristlikust traditsioonist;
  • lugu mittekristlikust traditsioonist;
  • kohtumine ühe religiooni esindajaga;
  • ühe püha tutvustus.
 • Ülesannetes seostatakse iga teema õpilase enda kogemusega.
 • Praktilised ja loovad ülesanded. 

 

 

AUTORITEST

Olga Schihalejev töötab Tartu ülikoolis religioonipedagoogika dotsendina. Ta on töötanud ka usundiõpetuse õpetajana, viimati Viljandi Carl Robert Jakobsoni nimelises gümnaasiumis, kus õpetas ainet alates 2. klassist kuni abiturientideni.

Nete Tutsu on lõpetanud religioonipedagoogika magistrantuuri usuteaduse instituudis ja töötanud Viimsi koolis kultuuriloo õpetajana.

Greete Palksaar on töötanud usuõpetuse õpetajana algklassides. Ta on lõpetanud Tartu ülikoolis religioonipedagoogika magistrantuuri ja tal on teoloogia bakalaureusekraad.

Helene Toivanen on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna religioonipedagoogika eriala ja töötanud usundiõpetuse õpetajana nii eesti kui ka Soome koolis. Praegu õpetab ta Eestis elavaid soome lapsi.

Aleksandra Sooniste on Tartu katoliku hariduskeskuse sotsiaalainete ja usundiõpetuse õpetaja. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonnas magistriõpingud religioonipedagoogika alal. Tema peamiseks erialaseks uurimisvaldkonnaks on konstruktivistlik õpikäsitlus ja probleemõpe.