Eesti keel teise keelena

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam

Helis Oidekivi
Klamberköide, mustvalge, A4, 2023

 • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks nii enne riigieksamit kui ka enne B2-taseme eksamit.
 • Koondab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
 • Annab selge ülevaate peamistest keelereeglitest.
 • Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi, kus eesti keelt teise keelena kasutajad võivad libastuda.
 • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

Eelmise aasta kogumiku näidislehed:

TaskuTargas:


UUS! Harjuta eesti keelt A2–B1. Lugemis-, kuulamis- ja grammatikaülesanded lastele ja täiskasvanutele

Helis Oidekivi
Klamberköide, mustvalge, A4, 60 lk, 2023

 • Sobib iseseisvaks harjutamiseks ja keeleõppeks pärast eesti keele teise keelena algkursuse läbimist.
 • Koondab mänguliselt lugemis-, kuulamis- ja grammatikaülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
 • Tekstid on loodud ekstra selle kogumiku tarbeks.
 • Sisaldab tähtsamate grammatikateemade kokkuvõtteid ja kõigi ülesannete vastuseid.

TaskuTargas:


UUS! Harjuta eesti keelt C1. 30 kuulamis- ja 30 lugemisülesannet

Helis Oidekivi
Klamberköide, mustvalge, A4, 2023

 • Praktiline lisamaterjal kuulamis- ja lugemistekstide paremaks mõistmiseks.
 • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks enne C1-taseme eksamit või iseseisvaks enesetäiendamiseks.
 • Sisaldab kõigi ülesannete vastuseid.

TaskuTargas:


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eesti keele materjalid leiate kategooriast Eesti keel. Keeleõppe materjalid kategooriast Keeleõpe.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/emakeel/lisamaterjalid/