Eesti keel teise keelena

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.

Vaata lisaks kõiki eesti keel teise keelena digimaterjale: taskutark.ee/topic/eesti-keel-teise-keelena


Valmistu eksamiks. Eesti keel teise keelena. Riigieksam ja B2-taseme eksam

Helis Oidekivi-Kosapoeg
Klamberköide, mustvalge, A4, 2022, uuendatud trükk 2024

 • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks nii enne riigieksamit kui ka enne B2-taseme eksamit.
 • Koondab lugemis-, kuulamis- ja kirjutamisülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
 • Annab selge ülevaate peamistest keelereeglitest.
 • Katab kõiki tähtsamaid eesti keele valdkondi, kus eesti keelt teise keelena kasutajad võivad libastuda.
 • Sisaldab valikut eelmiste aastate eksamivariantidest.

TaskuTargas:


UUS! Grammike grammatikat. Eesti keele harjutusi 0–B1 tasemele

Reti Könninge-Geranio, Keiu Kärt Tammeaid, Birgit Ruunik
Klamberköide, kahevärviline, A4, 96 lk, 2023

“Grammike grammatikat” sobib nii noorele kui ka täiskasvanud eesti keele õppijale tasemel 0–B1 ning on mõeldud eelkõige lisamaterjalina varem õpitu kordamiseks ja harjutamiseks. Harjutusi võib teha koos õpetajaga, aga kuna kogumiku lõpus on olemas õiged vastused, sobib see ka iseseisvale õppijale. Ühe teema all on sobivaid harjutusi nii algajatele kui ka edasijõudnutele, nii et juba alustatud peatüki juurde saab keeletaseme arenedes tagasi pöörduda.


UUS! Harjuta eesti keelt teise keelena A2–B1. Lugemis-, kuulamis- ja grammatikaülesanded lastele ja täiskasvanutele

Helis Oidekivi-Kosapoeg
Klamberköide, mustvalge, A4, 60 lk, 2023, kordustrükk 2024

 • Sobib iseseisvaks harjutamiseks ja keeleõppeks pärast eesti keele teise keelena algkursuse läbimist.
 • Koondab mänguliselt lugemis-, kuulamis- ja grammatikaülesandeid, mis lähtuvad igapäevaelust.
 • Tekstid on loodud ekstra selle kogumiku tarbeks.
 • Sisaldab tähtsamate grammatikateemade kokkuvõtteid ja kõigi ülesannete vastuseid.

TaskuTargas:


UUS! Harjuta eesti keelt teise keelena C1. 30 kuulamis- ja 30 lugemisülesannet

Helis Oidekivi-Kosapoeg
Klamberköide, mustvalge, A4, 100 lk, 2023, uuendatud trükk 2024

 • Praktiline lisamaterjal kuulamis- ja lugemistekstide paremaks mõistmiseks.
 • Sobib harjutamiseks ja kordamiseks enne C1-taseme eksamit või iseseisvaks enesetäiendamiseks.
 • Sisaldab kõigi ülesannete vastuseid.

TaskuTargas:


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eesti keele materjalid leiate kategooriast Eesti keel. Keeleõppe materjalid kategooriast Keeleõpe.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/eesti-keel-teise-keelena