Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Geograafia õpik gümnaasiumile. I kursus. Rahvastik ja majandus

Ilmub 2024. a suvel

  • Aitab avastada maailma rahvastiku ja majanduse mitmekesisust ning dünaamikat
  • Integreerib teemasid ajaloost, ühiskonnaõpetusest, majandusteadusest jt
  • Andmete ajakohasus tagatud QR-koodide abil
  • Silmaringi laiendavad lisapeatükid
  • Vastab uuele 2023. aasta riiklikule õppekavale

AUTORIST

Jürgen Hendrik Voitka on loodusainete õpetaja, kellel on keskkonnakaitse bakalaureuse kraad Eesti Maaülikoolist ja gümnaasiumi loodusainete õpetaja magistri kraad Tartu Ülikoolist. Ta on olnud kirjastuse Maurus loodusainete valdkonna toimetaja ning loonud põhikoolile jäätmekäitlusteemalise õpiampsu. Andunud geograafiahuvilisena soovib Jürgen oma õppematerjalidega tekitada noortes suuremat huvi loodusteaduste vastu.