Eesti keel II ja III kooliastmele

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Eesti keele õpik 4. klassile, I ja II osa

Eesti keele õpiku läbiv teema on ühe kooli 4. klassi õpilased oma rõõmude, murede ning suuremate ja väiksemate arusaamatustega. Koostajate peamine eesmärk oli luua õpik, mida lapsel on lõbus avastada, mis lõimib eri valdkondade tekste ja õpetab hoidma nii ennast kui ka loodust meie ümber. Esile tasub tõsta Anti Saare kirjutatud vaimukaid lugusid 4. klassi õpilaste tegemistest, aga ka kunstnike Ulla Saare ja Jaan Rõõmuse koostöös valminud vembukaid illustratsioone. Õpik on lõimitud loodusõpetuse töökavaga.

 • Digiõppele suunatud ülesanded.
 • Mahukama projektitöö juhendid.
 • Eri raskusastmega lugemistekstid.
 • Eri raskusastmega ülesanded.
 • Eri valdkondade tekstid.
 • Palju põnevat lugemismaterjali.

Eesti keele töövihik 4. klassile, I ja II osa

Kolme tegevõpetaja koostöös valminud töövihikus on metoodiliselt mitmekesised ülesanded, millest paljud on tihedalt seotud õpikutekstidega. Nende ülesannete juures on märge „Õ“, mis tähendab, et ülesande lahendamiseks on vaja kasutada ka õpikut.

 • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
 • Eri raskusastmega ülesanded.
 • Eri tüüpi ülesandeid, nt pilt- ja tekstülesanded; ristsõnad; reebused; lugemispaladega seotud tööülesanded; nuputamine; ortograafiaülesanded.
 • Õpikuga lõimitud harjutused.

Autoritest

Anti Saar on kirjanik, tõlkija ja mängudisainer. Ta on pälvinud kirjandusauhindu lasteraamatute eest ja olnud kaks korda kultuurkapitali aastapreemia nominent ilukirjandustõlke eest.

Raina Tiidovee, Ene Riis ja Raina Rääp on Kuressaare gümnaasiumi klassiõpetajad.

Maarja Valk on Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja. Ta on töötanud keeletoimetajana ja koolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Maarja on Eesti keeletoimetajate liidu liige.

Ulla Saar on raamatukunstnik ja disainer. Alates 2013. aastast on ta illustreerinud lasteraamatuid.

Jaan Rõõmus on õppinud Tallinna kunstiakadeemias graafilist disaini. Tema käe all valmivad detailitäpsed tindi- ja tušijoonistused.


Eesti keele tööraamat 5. klassile, I ja II osa

Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid tutvustavad Eestimaa eri paiku. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Vaata tutvustavat videot.

 • Koos teooria ja harjutamine.
 • Kompaktselt esitatud teooria.
 • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
 • Digiõpet toetavad ülesanded.
 • Lõimingut toetavad ülesanded.
 • Funktsionaalse lugemise ülesanded.
 • Töö sõnavaraga.
 • Haruldaste sõnade näited.
 • Sõnastik tööraamatu lõpus.
 • Eestimaad tutvustavad tekstid.

Autoritest

Reet Varik on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on Emakeele Seltsi liige.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri Gümnaasiumis.


Eesti keele tööraamat 6. klassile, I ja II osa

6. klassi tööraamat ilmub kaheosalisena ja sarnaneb ülesehituse poolest 5. klassi materjalidega. See võtab fookusesse eestluse laias maailmas ja tutvustab eestlasi erinevatel mandritel. Tutvustatakse eri tekstiliike ning grammatikapeatükid vahelduvad tekstiõpetusega. Ülesanded on koostatud nii, et õpetajal on neid võimalik lahendada eri raskusastmel. Tööraamat keskendub teise õppeastme kokkuvõtmisele, mistõttu on iga teema lõpus kordamisülesanded. Materjalist leiab liikuma kutsuvaid mänge.

 • Seob eesti keele õppematerjalid II kooliastmes ühtseks tervikuks
 • Lõimitud teiste valdkondadega, sealhulgas pakub vahvaid liikumismänge
 • Ülesannete alustekstid tutvustavad eri paiku maailmas

Vaata II osa näidislehekülgi siin.

Autoritest

Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel on Tartu Erakooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad.


UUS! Eesti keele tööraamat 7. klassile, I ja II osa

Vaata I osa näidislehekülgi!

Pehme köide, värviline, 175 x 250 mm, 2021

Autorid Merle Pindmaa ja Hanna-Stina Vigel

Seob III kooliastme algusest peale teooria ja praktika – õpilasel on põhikooli lõpetamisel kõik kordamiseks vajalik mugavalt olemas.

 • Suulised ja kirjalikud ülesanded; iseseisvad, paaris- ja rühmatööd; mitmekesine harjutusvara
 • Materjal suunab õpilast ise edasi mõtlema, midagi tuletama, soodustab isiksuse, silmaringi ja loovuse arengut
 • Lõiming nii ainesiseselt kui ka teiste valdkondadega
 • Tegevõpetajatest autorid on lähtunud otstarbekusest ja tihedast seotusest päriseluga
 • Mitmekesine interaktiivne lisamaterjal veebis

Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/emakeel