Haridusasutustel palume tellimiseks siseneda tellimiskeskkonda.

Matemaatika töövihik 6. klassile

€ 8.50

Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2018, uuendatud kordustrükk 2020, juurdetrükk 2021


6. klassi töövihikus on rõhk harjutustel, sest arvutamine nii täisarvudega kui ka harilike ja kümnendmurdudega peab kuuendas klassis selgeks saama. On ka kalkulaatori abil lahendatavaid ülesandeid.

Tekstülesandeid koostades on jälgitud, et need oleksid elulised ja hõlmaksid valdkondi, milles 6. klassi õpilasel tuleb orienteeruda (raha mõistlik kasutamine, säästlik suhtumine keskkonda, Eesti linnad ja vallad jms). Töövihik on mõeldud eelkõige õpioskuste lihvimiseks, seetõttu ei sisalda see nuputamis- ega olümpiaadiülesandeid. Suurt tähelepanu on pööratud korrektse lahenduskäigu vormistamisele, milleks on töövihikus ära toodud käsikirjalisi näidislahendusi. Töövihikus on ka hulgaliselt joonestamis- ja mõõtmisülesandeid ning saadud tulemuste põhjal küsimustele vastamist.

Paljudel ülesannetel on olemas ka vastused, et töö tulemust kohe kontrollida.


  • Käsikirjalised näidislahendused.
  • Joonestamis- ja mõõtmisülesanded.
  • Enesekontrollitestid.
  • Ülesannete vastused.Mauruse matemaatika töövihikud 5.–9. klassile vastavad riiklikule õppekavale. Töövihikuid saab kasutada koos kõigi käibel olevate matemaatikaõpikutega. Kõigi töövihikute sisekaanel on valemite raudvara. Töövihikud sisaldavad lihtsaid teemakeskseid harjutusülesandeid; ülesandeid, mille lahendamiseks on vaja meenutada varem õpitut ja kompleksülesandeid, kus antud andmete abil tuleb vastata erinevatele küsimustele.AUTORIST

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja. Allari tegemistest saab täpsemat infot tema koduleheküljelt www.allarveelmaa.ee