Jutulinna aabitsakomplekt

Jutulinna aabitsakomplekti kuulub kümme põhimaterjali: aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnika vihik, lugemik (2020/2021. õa), lugemiku töövihik (2020/2021. õa), matemaatika tööraamatu I, II ja III osa (ilmub 2021/2022. õa), loodusõpetuse tööraamat (ilmub 2021/2022. õa), prinditavad HEV-materjalid (2020/2021. õa), muusika veebikeskkond (avaldatakse 2021/2022. õa). Lisaks käib komplekti juurde veebipõhine õpetajaraamat, mis sisaldab töökava, aabitsa pilte suurelt vaatamiseks, soovitusi teemaarendusteks ja edasiseks lõiminguks, ideid meisterdamiseks jm.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.


Jutulinna aabits

 • Väärtuskesksed lugemispalad
 • Suulist kõnet arendavad pildid
 • Dialoogid algajale lugejale
 • Häälimisharjutused
 • Loovust toetavad ülesanded
 • Mängud keeleteemade õppimiseks
 • Liikluslehed

Jutulinna aabitsa töövihik

 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded
 • Vanasõnad ja mõistatused
 • Tähesalmid
 • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega
 • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed
 • Võimalus harjutada ka lahuskirja

Jutulinna lugemik

Vaata näidislehti!


Jutulinna lugemiku töövihik

Vaata näidislehti!


Villemi kirjavihik

Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. 

 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Aabitsa ja töövihiku tekste toetavad harjutused.

Matemaatika tööraamat, I, II ja III osa

Ilmumas


Loodusõpetuse tööraamat

Ilmumas


Üldõpetusest

Aabitsakomplekt annab võimaluse täielikuks üldõpetuslikuks meetodiks, kuid on kasutatav ka tavapärase tunniplaaniga, sest arvestab õppeainete nädala mahtu. Ka töökava on üles ehitatud seda järgides. Üldõpetuslike päevade korral saab aga õpetaja tõsta soovitud tegemisi ning teemasid enda soovi kohaselt. Töökavasse on lisatud ka ideid meisterdusteks, linke videotele ning lisainfot uudishimulikele.

Jutulinna aabitsakomplekt võimaldab luua kolm üldõpetuslikku teemapäeva nädalas – kaks teemat on aabitsateksti- ja/või loodusteema-põhilised ja kolmas keskendub liiklusele. Aabitsas on eraldi liikluslehed valminud koostöös Maanteeametiga – Jutulinna aabitsa kõrval pole eraldi liiklusaabitsat tarvis kasutada. Üldõpetuslikke teemapäevi toetab ka matemaatika.

Kahel järjestikulisel üldõpetuslikul päeval ühte teemasse süvenemine jätab õpetajale aja keskenduda just sellele osale, mis lastele huvi pakub. Samas annab see ruumi lisada sobivaid meisterdusi, lisalugemisi ja teemaarendusi.


 Autoritest

Jutulinna materjalide põhiautor Õnne Ints on töötanud üle 20 aasta klassiõpetajana ja pälvinud ka 2014. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitli. Ta on oma töös kasutanud pikalt üldõpetuslikku tööviisi. Praegu töötab Õnne Tartu luterliku Peetri koolis algklasside õpetajana. Õnne on kogu kontseptsiooni looja, kes seob eri materjalid ühtseks tervikuks.

Jutulinna materjalide autor on ka populaarne lastekirjanik Kätlin Vainola, kelle sulest ilmuvad kõik Jutulinna ilukirjanduslikud tekstid ja palad. Kätlin on ka kirjutanud Jutulinna 2. ja 3. klassi materjalide tekstid.

Kõik Jutulinna materjalid illustreerib armastatud kunstnik Elina Sildre, kes on illustreerinud teisedki Jutulinna teosed.

Matemaatika materjalid loob kogenud autor Regina Reinup, kes on kirjutanud õppematerjale ka teisele kooliastmele.

HEV-materjalidega töötab Ingrit Talvist, Paide Hillar Hanssoo põhikooli eripedagoog ja klassiõpetaja.

Jutulinna muusikaveebi autorid on Anne Ermast, Kaja Kaus ja Kristi Kiilu. Anne Ermast on Tallinna Kivimäe Põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendi ringi juhendaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lektor ning kolme lastelaulude kogumiku autor. Kaja Kaus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja EMTA rütmika lektor. Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti Muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi Ülikoolis.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee