Jutulinna õppekomplekt 1. klassile

Jutulinna 1. klassi komplekti õppematerjalide kaanepildid.

Jutulinna 1. klassi õppekomplekti kuulub kümme põhimaterjali: aabits, aabitsa töövihik, kirjatehnika vihik, lugemik, lugemiku töövihik, matemaatika tööraamatu I, II ja III osa, loodusõpetuse tööraamat, muusika veebikeskkond koolile (Jutulinna muusikaaed).

Komplekti juurde on õpetajale mõeldud veebipõhine töökava ja metoodiline juhend, mis sisaldavad soovitusi teemaarendusteks ja edasiseks lõiminguks, ideid meisterdamiseks jm. Alates 2021/2022. õppeaastast asuvad Mauruse digiteeritud õppematerjalid ja nimetatud lisamaterjalid Taskutarga ÕPI keskkonnas.

Digiteeritud õppematerjalide peatükkides on õpetajale veelgi detailsemad soovitused ja ideed tunni läbiviimiseks. Digiaabitsa ja -lugemiku juurest saab õpetaja printida vastavad HEV lisatöövihikud. 2022. aastal lisanduvad õpetajale vaatamiseks ka eeltäidetud tööraamatud.

 • Teemakeskne lõiming – õppeained on ühe keskse metateema ümber. Jutulinna aabitsakomplektis algab kõik väärtuskesksest lugemistekstist.
 • Loodusõpetuse, matemaatika ja aabitsa/lugemiku teemad on omavahel otseselt või kaudselt seotud. Nii võib aabitsa piltidelt leida vihjeid loodusteema kohta või leida töövihikust lisaülesande, mis kinnistab loodusõpetuse teemasid.
 • Sidusus annab võimaluse hägustada õppeainete piire või need kaotada, muutes õpetamise ühtseks tervikuks. Nii möödub õppepäev pidevas loomulikus töös, mis aitab paremini süveneda ja huvi tekitada ning hoida. Ühtlasi võimaldab see individualiseeritud tööd lapse huvidest lähtuvalt.
 • Laps saab õpitavat seostada oma kogemusega, samuti läbida eri valdkonna teadmisi erinevas võtmes ja kanalis: eri õppeained tutvustavad teemat erinevatest vaatenurkadest. Selline lähenemine toetub laste huvidele ja oskuste omandamisele tähenduslikus kontekstis.
 • Loomulik mõtlemine areneb pidevalt ühest nähtusest või probleemist kui huvi keskpunktist ja laieneb sealt ühes või teises suunas vastavalt õpilase mõtlemislaadile ja huvidele, et viimaks jälle lähtekohta tagasi pöörduda.
 • Samas käsitleme iga õppeainet kindlal metoodilisel viisil, et saavutada parimad tulemused.

Allpool saad olemasolevaid paberõppematerjale lehitseda.
Veebipõhise muusikaõpiku kohta on rohkem infot siin:
 kirjastusmaurus.ee/muusika


Jutulinna aabits

 • Väärtuskesksed lugemispalad.
 • Suulist kõnet arendavad pildid.
 • Dialoogid algajale lugejale.
 • Häälimisharjutused.
 • Mängud keeleteemade õppimiseks.
 • Koostöös Transpordiametiga valminud liikluslehed – eraldi liiklusaabitsat pole tarvis kasutada.

Jutulinna aabitsa töövihik

 • Peenmotoorikat toetavad eelharjutused koos täheridadega.
 • Lugemis- ja kirjutamisülesanded.
 • Vanasõnad ja mõistatused.
 • Tähesalmid.
 • Keskendumist ja lõõgastumist soodustavad värvitavad tähed.
 • Võimalus harjutada ka lahuskirja.

Jutulinna lugemik 1. klassile

Pehme köide, värviline, A4, 140 lk, pilootversioon 2020, koolide tagasiside põhjal täiendatud trükk 2021

 • Teemakohased koomiksid nii lugemiseks kui ka jutustamiseks.
 • Rubriik „Õpi neid sõnu lugema“ enne tervikteksti lugemist.
 • Jätkuvad mängud keeleteemade õppimiseks.

Eesti keele töövihik 1. klassile

Klamberköide, kahevärviline, A4, 116 lk, 2021

 • Paaris- ja rühmatööd.
 • Mitmekülgne harjutuste valik.
 • Enese hindamise ülesanded.

Villemi kirjavihik

Kirjatehnika vihikus õpetatakse lapsi kirjutama traditsioonilisel viisil. See tähendab, et esmaseid kirjutamisega seotud oskusi õpetatakse jäljendamise ja kopeerimise meetodil: tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus. 

 • Tähe kirjutamine üksikult ja sõna koosseisus.
 • Lause kirjutamise harjutused.
 • Aabitsa ja töövihikuga lõimitud harjutused.

Matemaatika tööraamat 1. klassile, I, II ja III osa

Sügis: Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2021
Talv: Klamberköide, värviline, A4, 72 lk, 2021
Kevad: Klamberköide, värviline, A4, 88 lk, 2022

 • Suur rõhk seoste loomisel igapäevaeluga.
 • Paaristöö ja aruteluküsimused.
 • Iga õppetund mahub paarislehele.
 • Lõimitud loodusõpetuse ja liikluse teemadega.

Loodusõpetuse tööraamat 1. klassile

 • Loodusõpetus on Jutulinna 1. klassi õppekomplekti keskne osa – loodusõpetuse teemad läbivad kõiki teisi aineid.
 • Iga peatüki alguses häälestavad küsimused, millele tunni lõpuks leitakse vastus.
 • Järgib looduse aastaringi.
 • Sisaldab lihtsasti läbiviidavaid katseid ja vaatlusi.
 • Tööraamatu vahel on lisakaardid, mis õpetavad tundma taimi, loomi, aastaaegu ning sorteerima prügi. Ühel küljel pilt ja teisel sõna.

Autoritest

Jutulinna 1. klassi õppematerjalide põhiautor Õnne Ints on töötanud üle 20 aasta klassiõpetajana ja pälvinud ka 2014. aastal Tartumaa aasta õpetaja tiitli. Ta on oma töös kasutanud pikalt üldõpetuslikku tööviisi. Praegu töötab Õnne Tartu luterliku Peetri koolis algklasside õpetajana. Õnne seob komplekti materjalid ühtseks tervikuks.

Jutulinna materjalide teine autor on Jutulinna kontseptsiooni looja, tuntud lastekirjanik Kätlin Vainola, kelle sulest on ilmunud kõik Jutulinna ilukirjanduslikud tekstid ja palad. Kätlin on ka kirjutanud Jutulinna 2. ja 3. klassi materjalide tekstid.

Kõiki Jutulinna materjale on illustreerinud armastatud kunstnik Elina Sildre.

Matemaatika materjalid loob kogenud autor Regina Reinup, kes on kirjutanud ka 3. ja 4. klassi matemaatika tööraamatud.

HEV-materjalidega töötab Ingrit Talvist, Paide Hillar Hanssoo põhikooli eripedagoog ja klassiõpetaja.

Jutulinna muusikaveebi autorid on Anne Ermast, Kaja Kaus ja Kristi Kiilu. Anne Ermast on Tallinna Kivimäe põhikooli muusikaõpetaja, koorijuht ja instrumendi ringi juhendaja, Eesti muusika- ja teatriakadeemia lektor ning kolme lastelaulude kogumiku autor. Kaja Kaus on Jakob Westholmi gümnaasiumi muusikaõpetaja ja EMTA rütmika lektor. Kristi Kiilu on muusikapedagoogika professor, kes on omandanud koorijuhi eriala Eesti muusikaakadeemias, teadusmagistrikraadi Tallinna ülikoolis ning doktorikraadi Helsingi ülikoolis.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Jutulinna komplekti ja sellesse kuuluvad õppematerjalid leiate kategooriast Algklassid.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/algopetus/jutulinn/i-klassi-komplekt-jutulinn