Kunstiajalugu gümnaasiumile

Allpool saab olemasolevaid pabermaterjale lehitseda.

Kunstiajaloo õpiku II osa juurde kuuluvad õpilastele tasuta veebipõhised lisamaterjalid TaskuTargas: prinditavad “Mõtle”-ülesanded ja kaks lisapeatükki.


Kunstiajalugu esiajast realismini. Kunstiajalugu gümnaasiumile, I osa

Heie Marie Treier, Sigrid Abiline
Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 216 lk, 2017, uuendatud kordustrükk 2022

Gümnaasiumi kunstiajaloo esimese kursuse õpiku „Kunstiajalugu esiajast realismini“ abil saavad noored teha põneva ringkäigu kunstiajaloo radadel alates esiaja kunstist kuni realismini. Iga õpikus toodud illustratsiooni kohta on lisaks põhiinfole (nimetus, autor, aeg) ka teavet, miks teos tehti või miks on see oluline, mida seal lähemalt vaadata (nii sisu kui ka kunstiline külg), millist rolli on see mänginud omal ajal või hiljem, jne. Teadlikult on loobutud kunstnike teiste tähtsate tööde nimekirjadest juhul, kui neist õpikus rohkem juttu ei ole. Õpikus toodud materjal seostub ka teiste õppeainetega – eeskätt ajalooga, aga ka ühiskonnaõpetuse, kirjanduse ja muusikaajalooga, samuti valikainetega, nagu filosoofia ajalugu, religioonilugu ja kultuurilugu. Õpiku iga peatüki lõpus on rubriik „Mõtle!“, mis kutsub arutlema erinevate kunstiteoste vaheliste seoste ja paralleelide üle.

 • Esimene kehtivale ainekavale vastav kunstiajaloo õpik.
 • Kogenud ja tunnustatud autorid.
 • Väga põhjalik kunstiteose analüüsi osa.
 • Rubriik „Mõtle“ aitab õpilasel teksti üle arutleda ning uut ja vana kunsti seostada.
 • Kunstiteoseid seostatakse ühiskondliku, filosoofilise ja kultuuriloolise taustaga.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti.

Autoritest

Heie Marie Treier on kunstiajaloolane, kellel on kunstiteaduse doktorikraad Eesti kunstiakadeemiast. Heie Marie töötab Tallinna ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudis. Ta peab oluliseks kunsti vahendamist erinevatele sihtgruppidele – Heie Marie tegutseb ka kunstikriitikuna ning on välja andnud erialast ajakirja.

Sigrid Abiline on pikaajalise töökogemusega ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja. Sigridil on kunstiteaduse magistrikraad Eesti kunstiakadeemiast ning ta on töötanud erinevat tüüpi koolides. Praegu töötab Sigrid õpetajana Tallinna täiskasvanute gümnaasiumis.


Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil. Kunstiajalugu gümnaasiumile, II osa

Sigrid Abiline, Lumi Kristin Vihterpal
Kõva köide, värviline, 195 x 240 mm, 256 lk, 2020, uuendatud kordustrükk 2022

Teise kursuse õpik „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“ kajastab kunsti alates 19. sajandi lõpust kuni nüüdiskunstini. Õpikus käsitletakse modernistlike kunstivoolude kujunemist ja postmodernismi väljendusi kunstis, aga ka Eesti kunsti arengut 20. sajandi muutuvates poliitilistes oludes. Põhjalikult selgitatakse ühiskondlikke protsesse, mille taustal saab paremini mõistetavaks kunstnike elu ja looming. Rohkelt illustratsioone nii maailmakuulsate kunstiuuendajate kui ka Eesti kunstnike töödest teevad õpiku nauditavaks igale kunstist huvitatud lugejale.

 • Tasuta lisamaterjalid veebis: „Mõtle!“. Ülesanded iga õpiku peatüki juurde ja kaks terviklikku lisapeatükki.
 • Rohkelt illustratsioone.
 • Lisaks Euroopa kunstile kajastab põhjalikult ka Eesti kunsti.
 • Lõiming teiste õppeainetega:
  • ajalugu,
  • ühiskonnaõpetus, 
  • kirjandus,
  • muusika, 
  • filosoofia ajalugu, 
  • religioonilugu,
  • kultuurilugu.
 • Põhjalikult selgitatakse ühiskondlikke protsesse, mille taustal saab paremini mõistetavaks kunstnike elu ja looming.

Autoritest

Sigrid Abiline on pikaajalise töökogemusega ajaloo-, ühiskonnaõpetuse ja kunstiajaloo õpetaja. Sigridil on kunstiteaduse magistrikraad Eesti Kunstiakadeemiast ning ta on töötanud erinevat tüüpi koolides. Praegu töötab Sigrid õpetajana Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis.

Lumi Kristin Vihterpal on tegevuskunstnik, kes on õppinud Eesti kunstiakadeemias skulptuuri ja omandanud Tartu Ülikoolis semiootika magistrikraadi. Lumi Kristin peab oluliseks kaasaegse kunsti populariseerimist. Ta on töötanud Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia keskuse riikliku gümnaasiumi “DigiÕppeVaramu” projektis kunstide valdkonna projektijuhina ning koostanud digitaalseid õppematerjale.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Kunstiajaloo õpikud leiate kategooriast Kunstiõpetus.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/kunstiajalugu-2/