Matemaatika tööraamatud gümnaasiumile

Allar Veelmaa töötab oma senise kaheosalise tööraamatu gümnaasiumi lõpetajale ümber kolmeks klassipõhiseks tööraamatuks. 2021. aastal valmis esimesena 10. klassi tööraamat, millele järgnevad 11. ja 12. klass. Ülesanded on tähistatud erinevalt nii kitsa kui ka laia matemaatikakursuse õppuritele. Õppimist toetavad videod avanevad QR-koodide kaudu. Tulemuseks on õppematerjalide komplekt, mis katab kõik kohustuslikud gümnaasiumi matemaatikakursused.

Kirjastus toetab keelekümblusklasse, pakkudes põhikooli ja gümnaasiumi eksamikogumikke ning gümnaasiumi tööraamatuid ka vene keeles.


Tööraamatutest: 

  • Selgitused ja käsikirjalised näidislahendused.
  • Nii kitsa kui ka laia kursuse ülesanded.
  • Temaatilised õppevideod avanevad QR-koodiga.
  • Sisekaantel kõik vajalikud valemid.
  • Ülesannete vastused.
  • Õppevideod ja elektroonilised testid autori kodulehel allarveelmaa.ee.

Matemaatika tööraamat 10. klassile

Allar Veelmaa
Pehme köide, värviline, A4, 144 lk, 
2021

  • Temaatilised õppevideod avanevad QR-koodiga.


Matemaatika tööraamat 11. klassile

Allar Veelmaa
Pehme köide, värviline, A4, 136 lk, 2022


UUS! Matemaatika tööraamat 12. klassile

Allar Veelmaa
Pehme köide, värviline, A4, 108 lk, 2023


Рабочая книга по математике для 10 класса

Аллар Веелмаа


Рабочая книга по математике для 11 класса

Аллар Веелмаа


Новый! Рабочая книга по математике для 12 класса

Аллар Веелмаа


Autorist

Allar Veelmaa on Loo kooli matemaatikaõpetaja ja matemaatika populariseerija. Ta on pikaajalise kogemusega ja hinnatud õppematerjalide autor ning matemaatikaõpetajate koolitaja.


Haridusasutustel palume tellimuse esitada tellimiskeskkonnas: tellimine.kirjastusmaurus.ee
Matemaatika materjalid leiate kategooriast Matemaatika.

Eraisik saab tellida kodulehelt: kirjastusmaurus.ee/oppeaine/matemaatika/gumnaasium-matemaatika