Palume koolidel kasutada tellimuste esitamiseks meie tellimiskeskkonda koolidele

Pehme köide, värviline, A4, 160 lk, 2018


Eesti keele õpik ja töövihik on ühiste kaante vahel ja ilmub kaheosalise tööraamatuna, koondades nii teoreetilist kui ka praktilist osa. Selles on seitse suuremat eesti keele teemat: keelest üldiselt, häälikuõpetus ja õigekiri, sõnamoodustus, algustäheõigekiri, vormiõpetus, sõnavaraõpetus ja lauseõpetus. Ülesannete alustekstid tutvustavad Eestimaa eri paiku. Tekstiliikidest on esindatud eri tüüpi tekstid: kuulutus, uudis, juhend, graafikud, katkendid ilukirjandusest, luuletused jne. Mõlemad tööraamatute autorid on oma valdkonna praktikud, st töötavad eesti keele ja kirjanduse õpetajana.


  • Koos teooria ja harjutamine.
  • Kompaktselt esitatud teooria.
  • Metoodiliselt mitmekesised ülesanded.
  • Digiõpet toetavad ülesanded.
  • Lõimingut toetavad ülesanded.
  • Funktsionaalse lugemise ülesanded.
  • Töö sõnavaraga.
  • Haruldaste sõnade näited.
  • Sõnastik tööraamatu lõpus.
  • Eestimaad tutvustavad tekstid. 

AUTORITEST

Reet Varik (Igav) on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tallinna reaalkoolis. Reet on juhendanud paljusid õpilasi uurimistööde tegemisel. Reet on emakeele seltsi liige.

Kaja Männi on eesti keele ja kirjanduse õpetaja Jüri gümnaasiumis.